OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


6 maja
Konstytucja 3 Maja

p. H. Paluszkiewicz, p. K. Walczak

maj 2019
Szkolny Konkurs Recytatorski

p. J. Kinalska, p. M. Jakubowska

maj 2019
Dzień Książki

p. J. Kinalska, p. M. Jakubowska

1 czerwca
Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

Dyrektor, zespół zdaniowy

czerwiec 2019
PIKINIK RODZINNY, PODSUMOWANIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

21 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor, zespół zadaniowy

Aktualności

A

  Znaleziono 895 aktualności
nowsze   starsze


Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

>>> 2019-05-23 --> id: 901

You can sing - to szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej, który odbył się w naszej szkole dnia 22.05.2019 r. Organizatorem konkursu była pani Ewa Koper.

Celem konkursu było kształcenie wymowy, rozwijanie słownictwa oraz wzbudzanie zainteresowań nauką języka angielskiego, jak i również propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie. Do konkursu przystąpiło wielu uczestników - począwszy od przedszkolaków do uczniów klas starszych. Jury w składzie: p. Halina Warzychowska, p. Kinga Lewicz oraz p. Żanetta Matlewska, oceniało solistów za walory głosowe, interpretację, muzykalność i poczucie rytmu, dykcję oraz poprawność językową, a także za ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy oceniani byli według przedziału wiekowego:
- oddziały przedszkolne:
I miejsce - Oliwia Sobocińska
II miejsce egzekwo - Kołodziejczak Martyna, Piaskowska Nadia, Walczak Maria
- kl. 1-3:
I miejsce - Szymon Kałużny
II miejsce - Piaskowska Nicola
III miejsce - Dominiak Zuzanna
- kl. 4-8:
I miejsce - Śmigielska Laura
II miejsce egzekwo - Aniszewska Natalia, Bogna Kwitowska
III miejsce - Krawiec Martyna
wyróżnienie - Wejman Maja

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu swoich umiejętności językowych.

Serce dla Polski

>>> 2019-05-13 --> id: 898

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Jest ono okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu, barwach i symbolach narodowych.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i przybyli rodzice mogli posłuchać wierszy i pięknych piosenek oraz zobaczyć dzieci z „zerówek” w rewelacyjnych tańcach poświęconych tematyce narodowej.

Apel, który miał na celu rozwijanie poczucia przynależności narodowej w bieżącym roku szkolnym przygotowały przedszkolaki pod kierunkiem p. Haliny Paluszkiewicz i p. Karoliny Walczak.

Z WIZYTĄ W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KONINIE

>>> 2019-05-13 --> id: 899

W poniedziałkowe popołudnie grupa wolontariuszy naszej szkoły udała się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Przekazali tam karmę dla kotów, którą uczniowie zebrali dzięki dobroczyńcom Szkolnego Koła Wolontariatu w naszej szkole.

Ta wizyta to znakomity przykład na to, że już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku do innych. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt - by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym. Należy uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki karmy dla zwierzaków oraz liczymy na pomoc w kolejnych latach.

Czy nasze dzieci są gotowe podjąć naukę w klasie pierwszej?

>>> 2019-05-13 --> id: 900

W maju 2019 roku w ramach wieloletniej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ślesinie Filia w Koninie na terenie naszej szkoły zorganizowano prelekcję na temat: Dojrzałość szkolna dziecka oraz wpływ multimediów na rozwój dziecka dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Spotkanie zorganizował p. Jolanta Ryczek, która jako pedagog szkolny zdiagnozowała potrzeby nauczycieli i rodziców w tym zakresie. Prelekcja była wstępem do podsumowania przez wychowawczynie – p. Halinę Paluszkiewicz i p. Karolinę Walczak, dojrzałości przedszkolaków przed podjęciem nauki w klasie pierwszej.

Głównym celem spotkania było m.in. pogłębienie wiedzy rodziców na temat gotowości dzieci do podjęcia nauki. Prelekcję przeprowadziła pani psycholog Beata Sareło, pracownik powyższej poradni. Specjalistka przedstawiła i omówiła temat w oparciu o prezentację dotyczącą dojrzałości szkolnej oraz własne doświadczenia. Prelegentka uświadomiła zebranym, co każdy rodzic powinien wiedzieć na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Pani psycholog omówiła dojrzałość szkolną w sferze rozwoju: umysłowego, społeczno-emocjonalnego, poznawczego, fizycznego oraz prawidłowej wymowy. Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na czynniki warunkujące osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości pójścia do szkoły m.in.: zdolności i predyspozycje indywidualne, uwarunkowania środowiskowe oraz czynniki materialne. Ponadto przybliżyła wykaz umiejętności, które powinno posiadać dziecko, aby miało szansę odnoszenia sukcesów w klasie pierwszej. Na zakończenie spotkania pani psycholog zachęcała rodziców do korzystania z fachowych porad i pomocy specjalistycznej ze strony pedagoga, psychologa i logopedy. Przekonywała również do zgłaszania dzieci na badania w poradni w celu dokonania głębszej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej. Po spotkaniu zainteresowani rodzice mogli także skorzystać z doraźnych porad specjalisty. Prelekcja przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

Uwaga ósmoklasiści...

>>> 2019-05-04 --> id: 897

Drodzy Uczniowie kl. 8!

Szanowni Rodzice ósmoklasistów!

Informujemy, że 13 maja 2019 r. rusza nabór do szkół ponadpodstawowych.

Każdy może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami i terminami postępowania rekrutacyjnego klikając HARMONOGRAM, i szczegółowo analizując umieszczony tam Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ze względu na dużą liczbę kandydatów, Urząd Miasta w Koninie stworzył młodzieży możliwość wyboru większej ilości szkół, w których chcieliby się uczyć. Rejestracja trwa do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00.

W celu zapoznania się z zasadami działania elektronicznego systemu rejestracji ósmoklasistów proponujemy kliknąć FILM.

Szczegóły znajdziecie klikając KONIN EDU

Powodzenia!

Informacja dla uczniów i rodziców

>>> 2019-04-26 --> id: 896

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach informuje, że zgodnie z § 5 Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zmianami) we wrześniu 2018 roku ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Do dnia 30 września 2018 r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wykaz ustalonych dni został również zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Wcześniejsza akcja strajkowa nie ma wpływu na zmianę tych dni.

W związku z powyższym, przypominamy, że dni 29 i 30 kwietnia 2019 r. oraz 2 maja 2019 r. zostały ujęte w wyżej opisanym harmonogramie. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Uczniowie z klas I – VIII wracają do szkoły na zajęcia edukacyjne, zgodnie z obowiązującym planem w dniu 6 maja 2019 r.

Bieżące informacje w sprawie planu zajęć po wiosennej przerwie świątecznej

>>> 2019-04-23 --> id: 895

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach informuje, że po przerwie wiosennej, od środy - 24 kwietnia 2019 r. zajęcia we wszystkich oddziałach przedszkolnych będą odbywały się zgodnie z planem.

Autobus szkolny dowiezie dzieci przedszkolne do szkoły na godz. 7.30, natomiast rozwóz będzie o godz. 12.00. Tego dnia nie będzie więcej kursów autobusu szkolnego.

Informacje w sprawie zajęć uczniów z kl. I – VIII będą zamieszczone trochę później, po określeniu stanowiska komitetu strajkowego.

ŚRODA – 24 kwietnia 2019 r.

W związku z trwającą akcją strajkową nauczycieli informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki i zorganizować zajęć dla wszystkich uczniów z kl. I – VIII. Zaczynamy jednak organizować zajęcia edukacyjna na miarę naszych możliwości. Uczniowie będą przychodzili do szkoły według zmienionego planu i tylko niektóre klasy, w różnej kolejności.

W środę – 24 kwietnia 2019 r. zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne (lekcje) tylko dla uczniów z klas: 4a, 5a, 6, 7a i 7b. Plan zostanie zamieszczony w e-dzienniku. Młodzież z wyżej wymienionych klas przychodzi do szkoły na godz. 7.30 i ma zajęcia do godz. 12.00.

CZWARTEK – 25 kwietnia 2019 r. - zaplanowano zajęcia edukacyjne (lekcje) tylko dla uczniów z klas: 4a, 4b, 5a, 5b i 6.

PIĄTEK – 26 kwietnia 2019 r. - zaplanowano zajęcia edukacyjne (lekcje) tylko dla uczniów z klas: 4a, 4b, 5a, 5b i 7a.

Szczegółowy plan lekcji został zamieszczony w e-dzienniku.

W tych dniach autobus szkolny przywiezie uczniów na 7.30 i rozwiezie o godz. 12.00. Nie planuje się innych kursów autobusu szkolnego.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie. Bardzo proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.


nowsze  nowsze   starsze  starsze