Ogłoszenia

Imprezy i uroczystości szkolne


Aktualności

A

  Znaleziono 1068 aktualności
nowsze   starsze


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - takiego jeszcze nie było...

>>> 2020-06-30 --> id: 1074

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego z pewnością zapadnie w pamięci każdego. W związku z panującą pandemią koronawirusa nie było żadnego uroczystego spotkania, uczniowie w obowiązującym reżimie sanitarnym odebrali w dniu 26 czerwca 2020 r. z rąk wychowawców klas świadectwa szkolne, podziękowania i nagrody. Od godziny 8.00, według opracowanego harmonogramu przychodzili do szkoły i zachowując obowiązujące procedury MEN i GIS spotkali się na boisku szkolnym. Od godziny 14.00 przed szkoła pojawiły się również dzieci z oddziałów przedszkolnych w towarzystwie rodziców w celu odebrania dyplomów.

W bieżącym roku promocję otrzymało 189 uczniów z klas IV – VII, w tym z wyróżnieniem - 38 uczniów uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. W wyniku klasyfikacji końcowej szkołę podstawową ukończyło 36 uczniów, w tym z wyróżnieniem 6 ósmoklasistów.

W związku z taką organizacją dnia, dziękczynną mszę świętą sprawowaną przez księdza Dariusza Dąbrowskiego w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach odprawiono o godz. 16.30.

Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, odpoczynku i zgromadzenia sił do podjęcia wyzwań w nowym roku szkolnym.

Face to Face ze światem – rozmawiasz i pomagasz

>>> 2020-06-26 --> id: 1072

Promowanie języka angielskiego wśród uczniów, wykorzystanie ich potencjału i zachęcanie do nauki, do poznawania świata to główne założenia wprowadzonej we wrześniu 2019r. innowacji pedagogicznej „Face to Face ze światem – rozmawiasz i pomagasz”. Innowacja prowadzona wśród uczniów klas VI-VIII cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poprzez nawiązanie przyjaźni międzynarodowej kształtowane były wśród uczniów postawy zaangażowania społecznego, następuje wzajemne poznawanie kultur, tradycji, poszanowanie pokoju i szacunku. Spotkania uwrażliwiały na problemy i sytuację życiową drugiego człowieka. Autorem Międzynarodowego Projektu Humanitarno – Edukacyjnego jest Anna Hora Lis, koordynatorem na terenie szkoły była p. Kinga Lewicz.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzili rozmowy online z uczniami z Maryland Academy School. Łączenie internetowe następowało na zajęciach rozwijających kreatywność oraz lekcjach j. angielskiego. Maryland Academy School to szkoła podstawowa, która mieści się w Nairobi, Kenia. Podczas rozmów dzieci poznawały swoje imiona, zainteresowania, ulubione kolory i potrawy, uczyły siebie wzajemnie podstawowych wyrazów oraz zwrotów. Rozmawiano na temat swoich szkół, domów, rodzeństwa. pogody, zwierząt, które można spotkać na co dzień w Polsce i w Afryce. Poruszono również temat atrakcji turystycznych. Każde spotkanie budziło wiele wrażeń i emocji. Na czas wakacji w Afryce (listopad-grudzień), rozmowy zostały zawieszone. Zostały również zawieszone ze względu na pandemię i zamknięcie szkół zarówno w Polsce jak i w Afryce. Uczniowie naszej szkoły pracując zdalnie wysłali pozdrowienia i słowa wsparcia do Kenii. Maryland Academy School to szkoła do której uczęszcza 275 uczniów (wśród nich aż 98 sierot). Uczniowie rozpoczynają szkołę w wieku 3 lat, kończą ją w wieku 14. Pracuje w niej 11 nauczycieli. Warunki do nauki nie są sprzyjające. Uczniowie naszej szkoły widząc trudną sytuację swoich kenijskich koleżanek i kolegów zaangażowali się w zbiórkę przyborów szkolnych. Dwie ponad 13 kilogramowe paczki zostały wysłane Pocztą Polską z Konina 20 grudnia 2019r. Na miejsce dotarły 18 lutego 2020r. sprawiając ogromną radość uczniom Maryland Academy School.

Innowacja przynosi zamierzone efekty, budziła wiele emocji, radości i wrażeń wśród dzieci i ich rodziców. Uczniowie przełamywali barierę językową, nabywali umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim, zdobywali wiedzę w sposób kreatywny, podnosili motywację do nauki języka angielskiego, wzbogacali słownictwo, utrwalali struktury gramatyczne, wykorzystywali możliwości jakie daje Internet. Nastąpił wzrost świadomości i otwartości na inne kultury i aspekty życia we współczesnym społeczeństwie. Realizacja zamierzonych w innowacji celów pozwoliła wyposażyć uczniów w nowe umiejętności i wrażliwości, które z pewnością będą im przydatne w dalszym procesie kształcenia.

WAKACJE W OBIEKTYWIE - KONKURS FOTOGRAFICZNY

>>> 2020-06-24 --> id: 1071

Informujemy, że Dom Kultury w Golinie organizuje konkurs dla fotografów amatorów.

Celem konkursu jest rozwijanie świadomości i wrażliwości estetycznej młodzieży oraz motywowanie do twórczych działań i rozwijania talentu.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto lubi robić zdjęcia i jest uczniem szkoły z gminy Golina.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie fotografii bądź kolażu zdjęć prezentującego spędzanie tegorocznych wakacji w dobie pandemii koronowirusa.

Terminarz:
- Konkurs rozpoczyna się 23 czerwca 2020 roku.
- Termin składania prac mija dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Szczegóły znajdują się w  REGULAMINIE.

>>> 2020-06-20 --> id: 1070

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z zachowaniem reżimu sanitarnego, nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas I – VIII oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej szkoły.

Dyrektor szkoły dbając o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły wyznacza godziny odbioru świadectw dla poszczególnych klas oraz odbioru dyplomów dla oddziałów przedszkolnych.

Świadectwa będą wydawane przez wychowawców klas przed wejściem do szkoły od strony boiska ORLIK według harmonogramu:

>
GODZINA KLASA
8.00-8.30VII
8.35-8.55Va
9.00-9.20Vb
9.25-9.40VIa
9.45-10.05VIb
10.10-10.25IV
10.30-10.55III
11.00-11.25II
11.30-11.55Ia
12.00-12.20Ib
12.25-12.55VIIIa
13.00-13.30VIIIb

Prosimy wszystkich o przybycie punktualnie w wyznaczonym czasie.

Przypominamy, że po odbiór świadectwa należy przyjść w maseczce i przez cały czas zachowywać odpowiednią odległość w stosunku do innych osób.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych zapraszamy z rodzicami po odbiór dyplomów również 26 czerwca 2020 r. :
- godz. 14.00 – oddział 0a – wejście do szkoły od strony ORLIKA
- godz. 14.00 – oddział 0b – wejście na salę gimnastyczną
- godz. 15.00 – oddział 0Pa – wejście do szkoły od strony ORLIKA
- godz. 15.00 – oddział 0Pb – wejście na salę gimnastyczną

W trosce o zdrowie swoje i innych prosimy dokładnie zapoznać się z następującymi zaleceniami:
1) odbioru świadectwa/dyplomu może dokonać uczeń lub rodzic,
2) odbioru świadectwa/dyplomu nie mogą dokonać osoby m. im. chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,
3) odbiór świadectw/dyplomów następować może wyłącznie przez osoby zdrowe, bez wyraźnych oznak infekcji,
4) osoba wydająca świadectwo/dyplom zachowuje od ucznia/absolwenta/rodzica bezpieczną odległość co najmniej 2 metry,
5) przy stanowisku odbioru świadectw/dyplomów może przebywać tylko jedna osoba
6) osoby oczekujące na odbiór świadectwa/dyplomu powinny czekać przed wejściem do budynku w odstępach 2 metry od siebie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do obowiązujących wytycznych.

Informujemy również, że 26. 06. 2020 r. o godz. 16.30 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach zostanie odprawiona dziękczynna msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego.

Osoby, które nie odbiorą dokumentów 26 czerwca, zobowiązane są do telefonicznego ustalenia terminu odbioru w sekretariacie szkoły.

Konkurs Języka Angielskiego

>>> 2020-06-19 --> id: 1073

4 czerwca 2020r. odbył się III Powiatowy Konkurs Języków Obcych zorganizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

Uczestnicy po krótkim wstępie, przy włączonej kamerce (wideokonferencja), zdalnie rozwiązywali test.

Magdalena Frąszczak, która przeszła wcześniej etap szkolny, rozwiązywała test z języka angielskiego zajmując III miejsce.

Gratulujemy!

PRZYPOMNIENIE DLA ÓSMOKLASISTÓW- NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ ŚREDNICH

>>> 2020-06-14 --> id: 1069

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.

Strona do zalogowania znajduje się TUTAJ

W tym systemie znajdują się wyłącznie szkoły konińskie.

Każdy uczeń może w nim wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej z tych szkół dowolną ilość oddziałów (klas).

Powodzenia!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych...

>>> 2020-06-12 --> id: 1068

Drodzy Uczniowie kl. 8!

Szanowni Rodzice ósmoklasistów!


Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
- od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;
- od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
- do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
- do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Ważne!

>>> 2020-06-10 --> id: 1066

Informujemy, że w dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (16-18 czerwca 2020 r.), w godz. 8.00-13.00, budynek szkoły będzie zamknięty. Wstęp będą mieli tylko nauczyciele, pracownicy szkoły i ósmoklasiści oraz obserwatorzy egzaminu posiadający stosowne dokumenty.

Prosimy zaplanować załatwianie spraw związanych z wizytą w szkole na inny termin.

Informujemy również, że w związku z wyżej wymienionym egzaminem, 18 czerwca 2020r. Centrum Usług Wspólnych w Golinie będzie zamknięte dla petentów od godz. 8.00 do 12.00.

12 czerwca 2020 r. szkoła będzie nieczynna

>>> 2020-06-10 --> id: 1067

Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele) szkoła będzie nieczynna.

Egzamin ósmoklasisty tuż, tuż...

>>> 2020-06-08 --> id: 1065

Przypominamy najważniejsze wytyczne obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki (dotyczy tylko egzaminu z matematyki) itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną.
6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Harmonogram egzaminów:
- 16-06-2020 – egzamin z języka polskiego – 120 min (do 180 min dla uczniów z dostosowaniami)
- 17-06-2020 – egzamin z matematyki – 100 min (do 150 min dla uczniów z dostosowaniami)
- 18-06-2020 – egzamin z języka angielskiego – 90 min (do 135 min dla uczniów z dostosowaniami)
8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły ustala, że:
1) uczniowie powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – o godz. 8.30
2) zdający będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale egzaminacyjne:
- wejście główne od strony ulicy Bursztynowej
- wejście od strony boiska
- wejście boczne do oddziału przedszkolnego – od strony Konina

Szczegółowe wytyczne i zasady postępowania otrzymali uczniowie i rodzice w wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zachęcamy do działania...

>>> 2020-06-05 --> id: 1063

Informujemy, że Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA w Węglewie zaprasza do udziału w akcji RIVER CLEANUP WORLD pod hasłem Zabierz mnie nad rzekę Wartę.

Już w najbliższą niedzielę - 7 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 spotkajmy się przy promie w Węglewskich Holendrach, aby razem zatroszczyć się o porządek wzdłuż rzeki Warty na terenie naszej gminy.

W tym dniu ponad 100 drużyn na całym świecie, na 6 kontynentach podejmie działania porządkujące wzdłuż rzek aby zwiększyć świadomość i sprawić by tereny wokół rzek znów były czyste.

Inicjatywa realizowana jest pod honorowym patronatem Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego. Akcję wspiera Dom Kultury w Golinie oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nasza Radolina.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 601 290 487.


nowsze  nowsze   starsze  starsze