Dokumenty do pobrania

A4-_-covid-19_pl-003.pdf

A4-_-krztusiec_pl.pdf

A4-_-odra_ua.pdf

A4-_-polio_pl.pdf

A4-_-wzw_salmonella_pl.pdf

Broszura_Dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf

Godzina dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców_wrzesień 2022_1.pdf

List Prezesa GUS do rodziców.pdf

List-Ministra-Zdrowia-do-rodzicow.pdf

List-WKO-do-Rodzicow_28.05.2021.pdf

Pismo-do-Dyrektorow-Szkol.pdf

Plan zajęć lekcyjnych w II półroczu roku szkolnego 2021_22.pdf

REKRUTACJA_Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego SP Kawnice 2022_23 w małym przedszkolu.pdf

REKRUTACJA_Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego SP Kawnice 2022_23 w szkole.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie o zatrudnieniu 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_PIT 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_krewnych oddział przedszkolny 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej klasa I 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej oddział przedszkolny 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_starsze rodzeństwo 2022_23.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjecie do kl pierwszej 2022_23 RODO.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2022_23 _małe przedszkole z RODO.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2022_23 w szkole z RODO.pdf

REKRUTACJA_Zgloszenie dziecka do I klasy 2022_23 z RODO.pdf

SP Kawnice regulamin organizacji pracy i zajęć w czasie stanu epidemii 2021 2022.pdf

Spotkania z rodzicami-dyżury dla rodziców 2021_22 konsultacje.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2022_23 SP Kawnice aktualna religia.pdf

Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców.pdf

broszura-Dzieci-w-wirtualnej-sieci_wydanie-III_17.02.2022.pdf

broszura-Nastolatki-w-wirtualnym-tunelu-18.02.2022.pdf

nr-5_maj-czerwiec-2022 (1).pdf

odbiór podręczników ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP KAWNICE 2021_2022.pdf