Dokumenty do pobrania

Dowóz do szkoły w roku szkolnym 2019_20.pdf

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców w zdalnym nauczaniu.pdf

NNW uczniów 2019_20.pdf

PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019_20 I półrocze 2019.pdf

PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019_20 II półrocze 2019.pdf

Próbny egzamin ósmoklasisty 30 03_01 04 2020.pdf

REKRUTACJA_Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego SP Kawnice 2020_21 w małym przedszkolu.pdf

REKRUTACJA_Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego SP Kawnice 2020_21 w szkole.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie o zatrudnieniu 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_PIT 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_krewnych oddział przedszkolny 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej klasa I 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej oddział przedszkolny 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_starsze rodzeństwo 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjecie do kl pierwszej 2020_21 RODO.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2020_21 _małe przedszkole z RODO.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2020_21 w szkole z RODO.pdf

REKRUTACJA_Zgloszenie dziecka do I klasy 2020_21 z RODO.pdf

Rozwozy_doprowadzanie do autobusu 2019_20 od 10_02_2020.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019_20 SP Kawnice1.pdf

WYPRAWKA 5-6-latków.pdf

Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców.pdf