Dokumenty do pobrania

0ab rekrutacja uzupełniająca przyjęci.pdf

0ab wykaz przyjętych 2020_2021 do wywieszenia.pdf

ANKIETA_WYWIAD EPIDEMICZNY.pdf

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL 4_8.pdf

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców w zdalnym nauczaniu.pdf

NNW uczniów 2019_20.pdf

OPB rekrutacja uzupełniająca przyjęci.pdf

OPa rekrutacja uzupełniająca przyjęci.pdf

OPa wykaz dzieci przyjętych 2020_2021 do wywieszenia.pdf

OPb wykaz dzieci przyjętych 2020_2021 do wywieszenia.pdf

Oświadczenie dla rodzica_POMIAR TEMPERATURY.pdf

PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019_20 II półrocze 2019.pdf

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole.pdf

Procedury bezpieczeństawa podczas konsultacji w SP Kawnice.pdf

Próbny egzamin ósmoklasisty 30 03_01 04 2020.pdf

REKRUTACJA_Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego SP Kawnice 2020_21 w małym przedszkolu.pdf

REKRUTACJA_Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego SP Kawnice 2020_21 w szkole.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie o zatrudnieniu 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_PIT 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_krewnych oddział przedszkolny 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej klasa I 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej oddział przedszkolny 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Oświadczenie_starsze rodzeństwo 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjecie do kl pierwszej 2020_21 RODO.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2020_21 _małe przedszkole z RODO.pdf

REKRUTACJA_Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2020_21.pdf

REKRUTACJA_Zgloszenie dziecka do I klasy 2020_21 z RODO.pdf

REKRUTACJA_potwierdzenie woli rodzica o przyjeciu do oddziału 2020_21.pdf

Skuteczna komunikacja z Rodzicami - DANE KONTAKTOWE.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019_20 SP Kawnice1.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2020_21.pdf

Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców.pdf

Zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w SP Kawnice w 2020 r.pdf

Załącznik 1_zgłoszenie_dziecka_do_oddziału przedszkolnego.pdf

Załącznik_nr_2_deklaracja_rodzica.pdf