Odliczanie do wakacji

Pozostało 119 dni


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

18 października 2019 r. (piątek)

2 - 3 stycznia 2020 r. (czwartek - piątek)

22, 23, 24 kwietnia 2020 r. – egzaminy ósmoklasistów (wolne nie dotyczy uczniów kl. VIII)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

25 czerwca 2020 r. (czwartek)