Odliczanie do wakacji

Pozostało -31 dni


Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2018 r. (piątek)

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)- egzamin ósmoklasisty (wolne nie dotyczy kl. VIII)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty (wolne nie dotyczy kl. VIII)

17 kwietnia 2019 r. (środa) - egzamin ósmoklasisty (wolne nie dotyczy kl. VIII)

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

19 czerwca 2019 r. (środa)