Odliczanie do wakacji

Pozostało -38 dni


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

2 listopada 2020r. (poniedziałek)

4-5 stycznia 2021r. (poniedziałek - wtorek)

25, 26, 27 maja 2021r.
egzamin ósmoklasistów
(wolne nie dotyczy ucznów kl. VIII)

4 czerwca 2021r. (piątek)

24 czerwca 2021r. (czwartek)