Ogłoszenia

Imprezy i uroczystości szkolne


kwiecień
Kwiecień miesiącem zdrowia

p. W.Sobczak,p. M.Jakubowska, p. J.Ryczek

kwiecień
Konkurs pięknego czytania kl. III

p. J.Kinlaska, p. A.Antkowiak

kwiecień
Konkurs piosenki obcojęzycznej

p. E.Koper, p. K.Lewicz, p. E.Martynowicz

24 kwietnia
Dzień Ziemi

p. W. Sobczak, p. A.Bekker, p. A.Antkowiak

kwiecień
„Zapisane w tradycji – kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych”

p. A.Antkowiak, p. J.Grabia

kwiecień
Śniadanie wielkanocne w oddziałach przedszkolnych

p. K.Walczak

30 kwietnia
Konstytucja 3 maja

p. I.Śmigielska, p. T.Chabros

maj
Szkolny Konkurs Recytatorski. Dzień Książki.

p. J.Kinalska, p. M.Jakubowska

maj
Dzień bez przemocy

p. J.Ryczek, p. M.Jakubowska

maj
Dzień Języków Obcych

p. E.Koper, p. K.Lewicz, p. E.Martynowicz

maj
Gminny Konkurs Przyrodniczy dla klas VII - VIII

p. W.Sobczak, p. J.Graczyk

1 czerwca
Szkolny Dzień Dziecka

H. Warzychowska, zespół zadaniowy, rada rodziców

czerwiec
Targi Kolekcjonerów i Hobbystów

p. T. Chabros

czerwiec
Piknik rodzinny i podsumowanie roku w oddziałach przedszkolnych

p. P.Miśkiewicz, p. J.Franikowska – Flis, p. I. Żabierek, p. H.Paluszkiewicz

26 czerwca
Zakończenie roku szkolnego

p. H. Warzychowska, zespół zadaniowy

Aktualności

A

  Znaleziono 1024 aktualności
nowsze   starsze


Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

>>> 2020-04-07 --> id: 1030


Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

>>> 2020-04-04 --> id: 1029


Drodzy Ósmoklasiści!

Szanowni Rodzice!

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące - Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie. Można również kliknąć REKRUTACJA.

REKRUTACJA - zmiana terminu ogłoszenia wyników!

>>> 2020-03-29 --> id: 1028

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przedszkola i szkół, biorąc pod uwagę przepis art. 154 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w porozumieniu z Burmistrzem Goliny zawiesza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wnioski, które wpłynęły zgodnie z terminem ustalonym w obowiązującym harmonogramie, tzn. do 20-03-2020 r.

Informujemy, że:
- 10-04-2020 r. - opublikowanie na stronie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej;
- od 14-04-2020 r. do 23-04-2020 r. - przesłanie przez rodziców kandydatów na adres email spkawnice@wp.pl potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (skan/zdjęcie podpisanego przez rodzica dokumentu);
- 29-04-2020 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym pozostają bez zmian.

Próbny egzamin ósmoklasisty

>>> 2020-03-26 --> id: 1026

Drodzy Ósmoklasiści!

Szanowni Rodzice!

26 marca 2020 r. MEN i CKE poinformowało, że przygotowuje próbny egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Próbny egzamin zostanie przeprowadzony w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (www.oke.poznan.pl) w następujących terminach:
- 30 marca 2020 (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (czas trwania egzaminu: 120 minut);
- 31 marca 2020 (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (czas trwania egzaminu: 100 minut);
- 1 kwietnia 2020 (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski (czas trwania egzaminu: 90 minut).

W dniach egzaminu ósmoklasiści nie będą mieli innych zajęć lekcyjnych.

Każdy z uczniów pobiera materiały samodzielnie (godz. 9.00 każdego dnia egzaminacyjnego), natomiast może ale nie musi ich drukować. Uczeń może otworzyć arkusz egzaminacyjny na komputerze i odczytywać zadania z ekranu komputera a na czystych kartkach może notować rozwiązania poszczególnych zadań. Sugeruję zapisać plik z arkuszem egzaminacyjnym na komputerze, bo przy tak ogromnym obciążeniu sieci można stracić łączność z serwerem.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Można również korzystać z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie www razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie).

Następnie uczniowie zobowiązani będą do przesłania swoich rozwiązań do nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań.

Nauczyciele, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i przekazać uczniom informację zwrotną.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien zostać przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (tzn. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym - 9.00, odmierzony właściwie czas pracy z zadaniami na każdym z przedmiotów, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Próbny egzamin ósmoklasisty ma na celu danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności.

Szczegółowe informacje uczniowie klas ósmych otrzymają przez e-dziennik.

Konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielami

>>> 2020-03-26 --> id: 1027

W związku z pismem MEN oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że nauczanie będzie odbywało się zdalnie. Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami ustalił sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami. Opracowano również harmonogram i tryb konsultacji z nauczycielami.

Z harmonogramem konsultacji można zapoznać się klikając KONSULTACJE.

Pedagog szkolny zaprasza...

>>> 2020-03-24 --> id: 1025

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!


Informujemy, że w razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości pedagog szkolny - pani Jolanta Ryczek zaprasza zainteresowane osoby do kontaktu przez e-dziennik lub adres e-mail: j.ryczek@spkawnice.pl

Prosimy również, abyście ZOSTALI W DOMU - od nas wszystkich zależy, jak szybko wrócimy do normalnego funkcjonowania.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 10 kwietnia 2020 r.

>>> 2020-03-21 --> id: 1024

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu szkoły pozostaną zamknięte dla uczniów do 10 kwietnia 2020r. Nauczyciele pozostaną z Państwem i dziećmi w kontakcie telefonicznym lub email, w tym e-dziennik.

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.

Nauczanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak dotychczas. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana między innymi z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.. do 10 kwietnia 2020 r. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

O szczegółowych ustaleniach będziemy informowali na bieżąco.

źródło: www.men.gov.pl

Zmiany w zasadach rekrutacji!

>>> 2020-03-13 --> id: 1023

W związku ze zmianami wprowadzonymi w organizacji pracy szkoły (w dniach 16 - 20 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta) informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywała się drogą elektroniczną (skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres: spkawnice@wp.pl) lub oryginały pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, ul. Bursztynowa 31, Węglew, 62-590 Golina.

Informujemy również, że nadal obowiązuje ustalony i opublikowany wcześniej harmonogram rekrutacji. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Pilne!!!

>>> 2020-03-11 --> id: 1022


Zgodnie z komunikatem MEN informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w naszej szkole.


Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze tylko dla dzieci, które nie mają jeszcze zapewnionej opieki w domu;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

źródło: www.men.gov.pl

Przedstawiciele do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie wybrani...

>>> 2020-03-09 --> id: 1021

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Goliny z 2 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Golinie na II kadencję (2020-2022) we wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gminy przygotowano i przeprowadzono wybory.

W naszym okręgu wyborczym zgłoszono 4 kandydatury. W szranki stanęli siódmoklasiści: Marika Krakowska, Wiktor Jakubowski, Emil Słowiński oraz ósmoklasistka – Magdalena Frąszczak. Wszyscy dzielnie zabiegali o głosy młodych wyborców.

9 marca br. w godzinach od 11.00 do 16.00 lokal wyborczy odwiedziło 185 wyborców. Każdy z nich mógł na karcie do głosowania zaznaczyć 3 cenione przez siebie osoby. Powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Gabriela Szczęsna, Justyna Antkowiak, Laura Śmigielska, p. Kinga Lewicz i p. Jadwiga Kinalska pracowała rzetelnie i czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. O godz. 16.00 zamknięto lokal wyborczy, komisyjnie otwarto urnę, wyjęto karty do głosowania i zliczono głosy oddane na poszczególnych kandydatów, przygotowano stosowny protokół.

Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie w drugiej kadencji zostali: Magdalena Frąszczak, Marika KrakowskaEmil Słowiński.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami samorządowymi gminy.

Zasady postępowania...

>>> 2020-03-05 --> id: 1020nowsze  nowsze   starsze  starsze