godlo_polski
gm.Golina
BIP

„Ja umiem stać wyżej”

Stanisław Wyspiański

0

Znaleziono: 1848 aktualności

Uwaga ósmoklasiści....

2024-07-25
id= 1854

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informacje dotyczące prac nad informatorem o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2024/2025 oraz udostępnienia szkołom podstawowym materiałów do przeprowadzenia tzw. egzaminów próbnych w grudniu 2024 r.

W związku z informacją o skierowaniu do publikacji w Dzienniku Ustaw podpisanych przez Minister Edukacji, Panią Barbarę Nowacką, projektów rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w związku z procedowanymi rozporządzeniami zobowiązującymi Centralną Komisję Egzaminacyjną do ogłoszenia – do 1 września 2024 r. – informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym przeprowadzanych od roku szkolnego 2024/2025, przesłano informacje o zmianach, jakie w wyżej wymienionych egzaminach planuje wdrożyć Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów będą zamieszczane na stronie internetowej CKE począwszy od 1 sierpnia br. do 1 września br., w kolejności, w jakiej zostaną opracowane przez ekspertów. O kolejnych zamieszczonych informatorach CKE będzie regularnie informować na portalu X (@cke_pl).

W grudniu 2024 r. szkołom zostaną udostępnione materiały do przeprowadzenia testów diagnostycznych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty w 2025 r. Materiały te zostaną również wykorzystane do przeprowadzenia badania diagnostycznego na reprezentatywnych próbach ósmoklasistów. Wyniki tych badań wraz ze wskazówkami egzaminatorów dla zdających zostaną opublikowane na przełomie lutego i marca 2025 r.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLANOWANYCH EGZAMINÓW >>>KLIKNIJ TUTAJ

źródło: www.oke.poznan.pl

„Budowanie relacji - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

2024-07-22
id= 1853

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają zainteresowanych rodziców i wychowawców na bezpłatne warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Budowanie relacji”.

Szczegóły na plakacie.

Zmiana adresu e-mail szkoły...

2024-07-19
id= 1852

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2024 r. ulega zmianie ogólny adres poczty elektronicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Używany do tej pory adres: spkawnice@wp.pl zostanie zastąpiony nowym adresem e-mail: szkola@spkawnice.pl

Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w elektronicznych skrzynkach kontaktowych i bazach informacyjnych oraz kierowanie korespondencji na nowy adres.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa poczta będzie dostępna jeszcze przez pewien czas.

Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!”

2024-07-01
id= 1851

Ośrodek Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach realizuje projekt: „Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!”, nr FEWP.06.07-IZ.00-0018/23

Projekt wdrażany w ramach Priorytetu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP): Przedszkolu Baśniowy Dworek oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej (SP) w Golinie, SP w Kawnicach, SP w Przyjmie oraz SP w Radolinie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans 257 dzieci (113K, 144M), doskonalenie i rozwijanie kompetencji 19 nauczycieli (19K) z terenu Gminy Golina (województwo wielkopolskie) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do następujących osób:
• 257 dzieci w wieku przedszkolnym (113K, 144M), w tym:
- 3 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2K, 1M)
- 1 dziecko z niepełnosprawnością (1M)
• 19 nauczycieli (19K)
w tym w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach:
- 80 dzieci w wieku przedszkolnym (34K)
- 4 nauczycieli (4K)

W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach wdrożone zostaną następujące działania:
- Realizacja zajęć grupowych dydaktyczno-wyrównujących dla 12 dzieci (3 os. x 4 grupy, łącznie 360h)
- Realizacja zajęć grupowych z sensoplastyki dla 40 dzieci (10 os. x 4 grupy, łącznie 360h w projekcie)
- Realizacja zajęć grupowych taneczno-umuzykalniających dla 80 dzieci (20 os. x 4 grupy, łącznie 360h w projekcie)
- Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów zużywalnych
- Realizacja warsztatów ekologicznych - pszczelarskich w przedszkolu dla 40 dzieci (20 os. x 2 grupy)
- Studia podyplomowe z Logopedii dla 1 nauczyciela
- Szkolenie Sensoplastyka dla 4 nauczycieli
- Szkolenie Zmysły a odbiór świata. Integracja sensoryczna przedszkolaka dla 1 nauczyciela
- Szkolenie Gry i zabawy rozwijające wszystkie zmysły dla 1 nauczyciela
- Kurs muzyczny Wiosenne nutki dla 1 nauczyciela
- Kurs muzyczny Letnie nutki dla 1 nauczyciela
- Kurs muzyczny Jesienne nutki dla 1 nauczyciela
- Kurs muzyczny Zimowe nutki dla 1 nauczyciela
- Szkolenie Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Jak aktywnie i twórczo bawić się muzyką dla 1 nauczyciela
- Warsztaty Muzykącikowe zabawy Bum-rurkowe dla 1 nauczyciela
- Warsztaty Ram, pam, pam - na kubeczku gram dla 1 nauczyciela
- Warsztaty Gramy, tańczymy - muzyką się bawimy dla 1 nauczyciela
- Warsztaty Biedroneczki są w kropeczki. Proste tańce do polskich utworów dla 1 nauczyciela
- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu dla 40 dzieci
- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Rogalowego Muzeum i Muzeum Czekolady w Poznaniu dla 40 dzieci
- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Laboratorium wyobraźni w Poznaniu dla 40 dzieci
- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Muzeum Okręgowego w Gosławicach dla 40 dzieci
- Realizacja wyjazdu edukacyjnego do Wioski Indiańskiej w Józefowie dla 40 dzieci

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 80%.
- Liczba dzieci, które uczestniczyły w dodatkowych zajęciach/eventach/wycieczkach w edukacji przedszkolnej 100%.

Wartość projektu: 1 196 893,21 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 957 514,56 PLN

Wykaz podręczników na rok szkolny 2024/2025

2024-06-24
id= 1454

Wykaz podręczników, które będą obowiązywały na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach od dnia 1 września 2024 r. >>>KLIKNIJ TUTAJ

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych proszą rodziców o wstrzymanie się z zakupem wyprawek i książek dla dzieci do pierwszego zebrania z rodzicami.

Uroczystość zakończenie roku szkolnego 2023/2024

2024-06-22
id= 1848

W piątek 21 czerwca br. nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście podsumowali całoroczną pracę. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w sali gimnastycznej spotkali się uczniowie z kl. I - VIII.

Pani dyrektor Halina Warzychowska w swym przemówieniu dziękowała uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i rodzicom za intensywny rok pracy. Zgromadzeni na uroczystości usłyszeli również życzenia z ust zaproszonych gości, między innymi Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie pani Urszuli Furmaniak i pani Eweliny Przybylskiej - przewodniczącej rady rodziców. W czasie uroczystości swój talent zaprezentowali uczniowie klasy 3a i 2b.

W bieżącym roku promocję z wyróżnieniem otrzymało 36 uczniów z klas IV – VII uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali bon do Empik ufundowane przez Radę Rodziców.

W czasie gali zakończenia roku szkolnego pani dyrektor Halina Warzychowska wręczyła w imieniu profesora Józefa Modelskiego certyfikaty potwierdzające uzyskanie stypendium za wyniki w nauce wyróżnionym uczniom kl. V–VIII. W bieżącym roku szkolnym Kapituła Stypendium rekomendowała, a Fundator przyznał stypendia uczniom:Julicie Nowaczyk – kl. 5a i Weronice Orzechowskiej – kl. 5b. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu celów, rozwijaniu pasji i spełnianiu marzeń.

Podsumowując rok szkolny 2023/2024 nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli nagrody wyróżniającym się sportowcom, którzy w kończącym się roku godnie reprezentowali szkołę zdobywając wiele medali i osiągając liczne sukcesy.

W trakcie spotkania, po ośmiu, a niektórzy po dziewięciu (doliczając zerówkę) wspólnie spędzonych latach pożegnali się ze szkołą podstawową uczniowie klasy ósmej. W bieżącym roku szkolnym absolwentami Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach stało się 14 ósmoklasistów. Dwie ósmoklasistki, Laura KaczanMartyna Krzemionka - ukończyły szkołę podstawową z wyróżnieniem. Otrzymały one świadectwa z biało-czerwonym paskiem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, a ich rodzice listy gratulacyjne.

Na zakończenie bieżącego roku szkolnego rada pedagogiczna ufundowała pierwszy raz w historii szkoły wyjątkową nagrodę za 100% frekwencji dla uczennicy Wiktorii Szczublewskiej, która przez 8 lat nie opuściła żadnego dnia.

Podczas uroczystego apelu absolwenci przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Amelia Balcerzak, Zuzanna DominiakKsawery Bartczak.

W czasie apelu podziękowano za współpracę księdzu Dariuszowi Dąbrowskiemu, który zmienia miejsce swojej posługi duszpasterskiej. Podziękowano również pani Reginie Łyjak i pani Marii Urbaniak.

Życzymy naszym absolwentom powodzenia w dalszej drodze, sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim - małym i dużym, słonecznych i bezpiecznych wakacji, odpoczynku i zgromadzenia sił do podjęcia wyzwań w nowym roku szkolnym.

Podsumowanie pracy w oddziałach przedszkolnych

2024-06-21
id= 1847

Dziękczynna msza świeta na zakończenie roku szkolnego

2024-06-21
id= 1849

W czwartek, 20 czerwca br. o godz. 17.00 ksiądz Dariusz Dąbrowski w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach odprawił uroczystą mszę świętą w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

Muzyczną oprawę mszy zapewniły pięknym śpiewem dziewczynki ze Scholki „Boża Nadzieja” przy akompaniamencie prowadzącej grupę pani Izabeli Goździkowskiej.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem