Aktualności

A

  Znaleziono 781 aktualności
nowsze   starsze


Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

>>> 2018-07-01 --> id: 787
Aktualny wykaz podręczników i ćwiczeń obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się w zakładkach Dla ucznia oraz Dla rodziców.


Stypendia dla uczniów zdolnych

>>> 2018-06-30 --> id: 785

Od 5 lipca 2018 r. będzie można ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce i inne szczególne osiągnięcia (naukowe, artystyczne i sportowe) dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Golina. Stypendia zostaną przyznane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Golinie. Kryteria i zasady udzielania stypendiów określa regulamin będący załącznikiem do uchwały. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia. Do wniosku należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa szkolnego lub inny dokument potwierdzający osiągnięcia ucznia.

Regulamin można znaleźć na stronie www.golina.pl.

Wniosek można pobrać ze strony www.golina.pl.

Udanych wakacji!

>>> 2018-06-23 --> id: 786


Życzymy odpoczynku i wielu pozytywnych emocji oraz powrotu z dobrą energią. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.

Gala Zakończenia Roku Szkolnego 2017/18

>>> 2018-06-22 --> id: 780

W piątkowy poranek - 22 czerwca br. nauczyciele, uczniowie i rodzice podsumowali całoroczną pracę. Dzień rozpoczęto dziękczynną mszą świętą sprawowaną przez księdza proboszcza Janusza Tokarczyka w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Następnie cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej na uroczystej gali. W bieżącym roku promocję z wyróżnieniem otrzymało 30 uczniów z klas IV – VII uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Już po raz trzeci uczniowie i współpracownicy szkoły otrzymali odznaki w kategoriach, w których się wyróżnili. Łącznie wręczono 274 odznaki. Pani dyrektor Halina Warzychowska w swym przemówieniu dziękowała uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i rodzicom za intensywny rok pracy. Zgromadzeni na uroczystości usłyszeli również życzenia z ust zaproszonych gości: pana Wojciecha Wojdyńskiego, pana profesora Józefa Modelskiego i pani Agnieszki Piotrowskiej. W czasie uroczystości swoje talenty muzyczne i taneczne zaprezentowali uczniowie kl. IIIa (Igor Marciniak), IIIb (Natalia Aniszewska, Julia Górska, Martyna Krawiec, Rafał Maliński i Amelia Rogozińska), IVa (Olga Fabiszak i Julia Wojaczyk) i IVb (Olga Koprowska) pod kierunkiem p. U. Lisiewskiej, p. Barbary Robak i p. Daniela Kaczana.

W czasie gali zakończenia roku szkolnego prof. dr hab. inż. Józef Modelski osobiście wręczył certyfikaty potwierdzające uzyskanie stypendium za wyniki w nauce wyróżnionym uczniom kl. IV–VII. Pomysłodawca i fundator stypendium propagując wartość uczenia się zaszczycił nas swoją obecnością i spotkał się ze społecznością szkolną. Zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są dwa razy w roku szkolnym. W bieżącym Kapituła rekomendowała, a Fundator przyznał pięć stypendiów czworgu uczniom, gdyż jeden z nich powtórzył swój sukces dwukrotnie.
Za wyniki uzyskane w I półroczu wyróżniono:
- Klaudię Kaczan – kl. 6a,
- Laurę Śmigielską – kl. 5,
- Szymona Wardęckiego – kl. 5.
Stypendia za wyniki w nauce uzyskane w II półroczu otrzymali:
- Filip Szymczak – kl. 4b,
- Szymon Wardęcki – kl. 5.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu celów, rozwijaniu pasji i spełnianiu marzeń.

W imieniu dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów pani dyrektor Halina Warzychowska podziękowała Panu Profesorowi za wspieranie szkoły w motywowaniu uczniów do podejmowania wyzwań i zgłębiania tajników nauki. Uczniowie również włączyli się czynnie w podziękowania i przygotowali dla zacnego gości upominek muzyczny.

Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, odpoczynku i zgromadzenia sił do podjęcia wyzwań w nowym roku szkolnym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

>>> 2018-06-21 --> id: 775


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się w piątek - 22 czerwca 2018 roku.

Porządek uroczystości:
- godz. 8.00 - MSZA ŚWIĘTA
- godz. 8.45 – GALA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Rozkład jazdy autobusu szkolnego - dowóz do kościoła:
Węglewskie Holendry – 6.45
Kraśnica – 6.55
Kawnice za torami – 7.00
Rosocha – 7.05
Głodowo – 7.15
Kolno - 7.25

Przypominamy o obowiązku oddania podręczników do biblioteki szkolnej.

Piknik historyczny

>>> 2018-06-21 --> id: 781

W środę 20 czerwca naszą szkołę odwiedziły dwie drużyny wojów Sol Invictus oraz Drużyna Najemna Vlasici, które specjalizują się w rekonstrukcji historycznej wczesnego i późnego średniowiecza. Około godziny 10.00 wojowie rozbili swoje namioty pod rozłożystym klonem rosnącym na boisku szkolnym. Wystawili liczne eksponaty – stroje, broń, naczynia z okresu kultury przeworskiej, przedmioty codziennego użytku. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli poznać historię średniowiecza, obejrzeć i przymierzyć uzbrojenie oraz sprawdzić swoją zręczność, siłę i spostrzegawczość w różnych grach historycznych. Wojowie zaprezentowali wspaniałą, emocjonującą walkę stoczoną pomiędzy wrogimi oddziałami. Było mądrze, pięknie i wesoło. Wszyscy wiele się nauczyli i dobrze bawili. Jeszcze raz dziękujemy średniowiecznym wojom, ich towarzyszkom oraz ich dzieciom.

Piknik przygotowała p. I. Śmigielska.

Gala podsumowująca rok przedszkolny 2017/2018

>>> 2018-06-21 --> id: 784

W tym roku szkolnym nasi najmłodsi oficjalnie podsumowali prace w roku przedszkolnym w poniedziałek 18 czerwca 2018r. Tego popołudnia można było zauważyć przedszkolaków w strojach galowych śmiało maszerujących do szkoły. W odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej 3-4-5-6-latki zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne, taneczne i recytatorskie. Dzieci można było zobaczyć w tańcu hiszpańskim, kowbojskim, czy też w tańcu z parasolami, a nawet w balecie z wstążkami. Maluchy śpiewały piosenki w języku angielskim i polskim. Rodzice z dumą oklaskiwali swoje pociechy. Za pracę, zaangażowanie i serce dzieci otrzymały odznaki w kategoriach: „Młody wolontariusz”, „Młody ekolog”, „Młody artysta”. Z kolei za cały rok ciężkiej pracy - dyplomy. Natomiast rodzice za współpracę i pomoc w realizacjo zadań oddziałów przedszkolnych otrzymali odznaki „Pomocna dłoń”. I w tym roku akty podziękowania otrzymali sponsorzy Pikniku rodzinnego. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wielkie serce!

Życzymy wszystkim przedszkolakom zasłużonego odpoczynku, wakacji pełnych słońca i zabawy!


nowsze  nowsze   starsze  starsze