Aktualności

A

  Znaleziono 781 aktualności
nowsze   starsze


Niezwykła „lekcja czarów”…

>>> 2018-06-12 --> id: 772

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I – III uczestniczyli w niezwykłych zajęciach. 12 czerwca odbył się emocjonujący pokaz eksperymentów z różnych dziedzin wiedzy, podczas którego młodzi widzowie zobaczyli spektakularne doświadczenia. Zgromadzone w sali gimnastycznej dzieci zostały przywitani przez prowadzących, którzy krótko przedstawili czym zajmuje się chemia i przypomnieli dzieciom jakie rzeczy znajdują się w laboratorium. W trakcie spotkania prowadzący zapraszali uczniów do czynnego udziału w wykonywaniu doświadczeń. Dzieci bardzo cieszyły się z faktu, że mogą same poznawać chemię. Nic tak nie zachęci młodego człowieka do nauki fizyki czy chemii jak samodzielne eksperymentowanie. Mali naukowcy przy pomocy bezpiecznych odczynników pod czujnym okiem instruktorów odkrywali prawa fizyki i chemii. Eksperymenty były połączeniem świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy, zdobywanej podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata.

Mamy nadzieje, że wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która zaprocentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych.

Dzień Rodziny

>>> 2018-06-12 --> id: 773

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie,
a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.

Już stało się tradycją naszej szkoły, że czerwiec wita dzieci i ich rodziców świetną zabawą! Na początku uroczystości nasze przedszkolaki podziękowały swoim rodzicom za dar życia śpiewem i pięknymi bukietami kwiatów. Z kolei zmagania sportowe okazały się okazją do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej, zwinności i sprytu. Wszyscy bawili się wyśmienicie, popłynęły nawet łzy… szczęścia! Dalszym punktem Pikniku rodzinnego były zabawy na świeżym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zjeżdżalnie i ogromny zielony żółw z gumy, na którego wcale nie było łatwo wejść. Wiele radości, zwłaszcza tym najmłodszym, sprawiły balony, z których pani animatorka wyczarowywała różne zwierzątka, kwiaty, szable. Te ostatnie stały się przyczyną wielu pojedynków wśród chłopców – rycerzy. Na szczęście broń ta pozostała zupełnie bezpieczna! Zabawie towarzyszyły mydlane bańki, które wirowały wesoło nad rozbawionymi przedszkolakami. Każdy mógł się posilić smacznym plackiem drożdżowym, wyrównać niedobory witamin owocami i wypić kubek źródlanej wody. Piknik rodzinny i w tym roku zgromadził rodziny naszych przedszkolaków na wspólnej zabawie przy pięknym i ciepłym czerwcowym słońcu.

Wychowawczynie grup przedszkolnych dziękują serdecznie wszystkim ludziom wielkiego serca, dzięki którym uroczystość ta mogła się odbyć w tak atrakcyjnej formie.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

>>> 2018-06-10 --> id: 768

Jan Markiewicz ( uzyskał wynik bardzo dobry) i Jakub Stefaniak, uczniowie klasy VII wzięli w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” PLUS.

Ten wcale niełatwy turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi reprezentanci wykazali się rozległą wiedzą. Dotyczyła ona szeroko pojętej geografii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem - Gór Świętokrzyskich, Karpat i Sudetów.

Do konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka geografii Urszula Jeziorna.

Warto dodać, że Jankowi i Kubie swoje gratulacje złożyła dyrektor Halina Warzychowska, my także dołączamy się do tych powinszowań.

Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

>>> 2018-06-10 --> id: 771

8 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. W konkursie udział wzięły cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Goliny: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Szkoła Podstawowa im. Marie Curie-Skłodowskiej w Przyjmie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Celem konkursu było rozwijanie hobby jako pozytywnej formy spędzania wolnego czasu, prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
w ciekawy i przyjemny sposób, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów oraz integracja społeczności gminnej

Jury w składzie Pani Teresa Dobosz- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, Pan Artur Wieczorek- instruktor do spraw muzyki w Domu Kultury w Golinie, dyrygent orkiestry dętej oraz Pani dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak reprezentująca Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wysłuchało wykonań 15 uczestników konkursu. Przyznano trzy miejsca główne oraz trzy wyróżnienia.
I miejsce - Kamińska Oliwia- “Blue Vibes”, Margaret (SP Golina)
II miejsce - Śmigielska Laura - “Tell Me You Love Me”, Demi Lovato (SP Kawnice)
III miejsce - Żabierek Aleksandra - “All of me”, John Legend (SP Kawnice)
Wyróżnienia otrzymali Jakub Zborowski (SP Radolina), Sandra Grzebielucha (SP Kawnice) oraz Filip Rubas (SP Przyjma).

Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko wysokim poziomem zdolności wokalnych oraz lingwistycznych ale również odwagą przy prezentowaniu danych utworów.

Koordynator konkursu p. Kinga Lewicz dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację konkursu.

XXXIX RAJD DLA DZIECI Z MISIEM

>>> 2018-06-10 --> id: 767

„Jest na świecie taka gmina, która zowie się Golina” – tak 9 czerwca 2018 roku śpiewały dzieci w Hali Widowiskowo – Sportowej w Golinie, podczas XXXIX Rajdu dla Dzieci PTTK Konin.

W godzinach porannych grupa pieszych pod opieką pani dyrektor Haliny Warzychowskiej, pani Patrycji Tyczkowskiej oraz pani Grażyny Ślusarek wyruszyła w kierunku Goliny, zwiedzając Park Miejski, Kościół św. Jakuba oraz pomnik Kazimierza Wielkiego. Następna grupa rowerzystów z SP Kawnice pod opieką pana Daniela Kaczana spotkała się z cyklistami PTTK Konin oraz rowerzystami SP Golina przy cmentarzu parafialnym w Kawnicach. Wszyscy udali się pod mogiłę rodziny Mielęckich i Trąbczyńskich, gdzie uczeń kl. VIb Kacper Górski odczytał historię Kawnic oraz przybliżył wiedzę o patriotycznej rodzinie. Po tej niezwykłej lekcji historii lokalnej wszyscy rowerzyści udali się do bazy rajdu, czyli SP w Golinie. Miejscowi nauczyciele przygotowali atrakcyjne zabawy, a kadra Klubu Turystycznego PTTK w Koninie prowadziła konkursy sprawnościowe. Połączone grupy piesze i rowerowe pod kierunkiem p. Żanetty Matlewskiej - dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie i p. Haliny Warzychowskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Kawnicach uczyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej hymnu miasta Goliny – „Jest na świecie taka gmina, która zowie się Golina…”. Wcześniej, przy przepięknej pogodzie grupy zwiedzały gminę Golina na rowerach i pieszo. W centrum miasta pod pomnikiem „Tym, co za Polskę życie oddali” dzieci złożyły biało-czerwoną wiązankę kwiatów w roku stulecia odzyskania niepodległości. W trakcie trwania konkursów dla dzieci, można było się posilić przepyszną zupą oraz smacznymi pączkami. Podczas podsumowania dzieci, które uzyskały najwyższe wyniki w konkursach otrzymały nagrody z rąk organizatorów m.in. pana Mirosława Durczyńskiego - Burmistrza Goliny.

Pan burmistrz i dyrektor szkoły podstawowej w Radolinie - pani Alina Kozłowska zaprosili wszystkich na przyszły rok do Radoliny.

Rajd odbył się dzięki wsparciu Miasta Konin, Starostwa Powiatowego w Koninie i Gminy Golina.

Dziękujemy wszystkim naszym uczniom wraz z opiekunami za aktywne uczestnictwo w rajdzie i zapraszamy za rok.

CO ZROBIĆ, ABY W NASZEJ KLASIE ŻYŁO SIĘ LEPIEJ?

>>> 2018-06-08 --> id: 770

W ramach wieloletniej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie 6 czerwca 2018 na terenie naszej placówki zorganizowano dla uczniów klas trzecich warsztaty z udziałem specjalistów: psychologa i pedagoga. Spotkanie odbyło się w ramach oferty wspierania szkół w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych. Zajęcia prowadzono w formie ukierunkowanej pogadanki, połączonej z elementami warsztatowymi. Hasłem przewodnim zajęć było pytanie: "Co zrobić, aby w naszej klasie żyło się lepiej?”. Tematyka spotkania, ustalona z wychowawcami dotyczyła poprawy relacji pomiędzy rówieśnikami poprzez m.in. umiejętne stosowanie zachowań asertywnych.

Głównymi celami zajęć było m.in.:
- rozwijanie empatii, wzajemnego zrozumienia i poszanowania,
- integracja zespołu klasowego,
- wyrabianie poprawnych relacji między koleżankami i kolegami,
- doskonalenie współpracy w grupach.

Trzecioklasiści podczas zajęć byli otwarci i swobodni. Chętnie dzielili się własnymi przeżyciami i doświadczeniami. Pracowali twórczo i z zaangażowaniem. W grupach przygotowywali scenki
z życia klasowego, a następnie prezentowali je na forum. Wielu z nich potrafiło wykazać się pewną refleksją i przemyśleniami. Po swoich prezentacjach, pod kierunkiem specjalistów omawiali i wyciągali wnioski z właściwych i niewłaściwych zachowań koleżeńskich.

Warsztaty przebiegły w otwartej i przyjaznej atmosferze. Tak więc, nasi uczniowie, aby uzdrowić swoje klasowe i szkolne relacje, przez chwilę poczuli się jak na zbiorowej terapii.

Koordynatorem spotkania była p. J. Ryczek - nauczyciel pedagog.

Historia i nowoczesność, gotyk i technologia XXI wieku, nauka i zabawa, praca umysłowa i odpoczynek

>>> 2018-06-07 --> id: 769

Z dziennika pokładowego. Wycieczka do Trójmiasta. Historia i nowoczesność, gotyk i technologia XXI wieku, nauka i zabawa, praca umysłowa i odpoczynek.

Dzień pierwszy, 4 czerwca

Wszyscy uczestnicy wycieczki są na miejscu o 5:50 zgodnie z prośbą kierownika. Żadnych spóźnialskich, żadnych problemów. Pakujemy walizki i torby do loków bagażowych. Wyjeżdżamy spod szkoły punktualnie o 6:00. Dzień piękny. Słońce od rana świeci, jest gorąco. Po wjeździe na autostradę A1 zatrzymujemy się, by rozprostować nogi i skorzystać z toalety. 15 minut i jedziemy dalej. Tuż przed zjazdem na S6 zatrzymujemy się przy KFC, by coś przekąsić. Ruszamy dalej do Gdańska. Z obwodnicy S7 podziwiamy panoramę miasta z górującym kościołem Mariackim. Na Długich Ogrodach jesteśmy punktualnie o 11:00. Spotykamy się z przewodniczką, która zabiera nas na spacer po jednej z najpiękniejszych polskich starówek. Podziwiamy Bramę Stągiewną, Bramę Zieloną, Długi Targ, a na nim Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Złotą Kamienicę, Ratusz, ulicę Długą, Bramę Złotą. Przewodniczka odczytuje widniejący na niej łaciński napis: Zgodą małe republiki rosną - niezgodą wielkie upadają. Uczniowie pytają, co przedstawiają figury umieszczone na szczytach bramy. Wreszcie czas na zakup pamiątek i lodów. Odpoczynek.

Ruszamy dalej do Bramy Więziennej, przez którą wchodzimy do Katowni. Dla przykładu wieszamy Krystiana, żeby pokazać, na czym polegała kara chłosty. Podchodzimy do Bramy Wyżynnej, gdzie kiedyś zaczynała się Droga Królewska, która właśnie przebyliśmy.
Teraz udajmy się przez Targ Węglowy przy Teatrze Wybrzeże na ulicę Piwną do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – największej w Europie murowanej z cegły świątyni. Może ona pomieścić 25 tysięcy wiernych, a jej wieża ma 82 metry. Potem spacerkiem przechodzimy przez ulicę Mariacką - najpiękniejszą uliczkę Gdańsk, na której wydaje się, że przenosimy się w czasie do o jakieś 500 lat.

Docieramy do Żurawia – zabytkowego dźwigu portowego, idąc Targiem Rybnym podziwiamy zabudowania Wyspy Spichlerzy oraz statek Sołdek. Docieramy pod kościół św.Katarzyny. Teraz przed nami kilkadziesiąt schodów prowadzących do Muzeum Nauki Gdańskiej dawniej Muzeum Zegarów Wieżowych, a następnie na wieżę, skąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama na cały Gdańsk. Wracamy na Długie Ogrody i jedziemy na Westerplatte – miejsce, w którym zaczęła się II wojna światowa.
Pani przewodnik opowiada o wydarzeniach poprzedzających wybuch II wojny światowej, działaniach na Westerplatte, a potem o siedmiodniowej obronie tego skrawka polskiej ziemi. Zatrzymujemy się na cmentarzu obrońców Westerplatte, minutą ciszy czcimy ich pamięć. Oglądamy pozostałości po wartowniach, wchodzimy do przerażającej ruiny koszarów wojskowych. Wreszcie wchodzimy pod Pomnik Obrońców Wybrzeża. Spoglądamy na morze i port, a na przeciwko czytamy na czytamy wielki napis: „Nigdy więcej wojny”. W drodze do autobusu czas na zakupy pamiątek i słodkości. Udajemy się do autokaru i jedziemy do Rumii na obiadokolację i zasłużony odpoczynek.

W hotelu wita nas miła obsługa. Uczestnicy sprawnie zajmują piękne pokoje. Chwila na toaletę i spotykamy się na pysznym obiedzie. Największym zainteresowaniem cieszy się automat do gorącej czekolady. A po obiedzie i krótkim odpoczynku ruszamy do pobliskiej Biedronki na zakupy. Potem dla najbardziej wytrwałych ćwiczenia w profesjonalnej hotelowej siłowni. Wreszcie 22:00 i cisza nocna, ale wielu jeszcze długo, długo rozmawia w pokojach do późnych godzin nocnych.

Dzień drugi, 5 czerwca

7:15 pobudka. Większość uczniów wstała nawet wcześniej. Śniadanie. Do wyboru parówki, jajecznica, płatki i mleko, bułki, chleb, wędliny, sery, dżemy. Oczywiście są też czekolada i kakao z automatu. Nikt nie może narzekać. Zaraz po śniadaniu jedziemy do Gdyni. Po godzinie 10:00 wchodzimy na ORP Błyskawica. Dla wielu niesamowite wrażenia, zwłaszcza w maszynowni. Wędrujemy po Skwerze Kościuszki, obok Daru Pomorza, przez port jachtowy. Autobus zabiera nas i ruszamy do Sopotu. Udaje się zaparkować w centrum, skąd idziemy na plażę. Moczenie nóg w morzu (dla niektórych po raz pierwszy w życiu), skoki przez fale dostarczają niezapomnianych wrażeń! Słońce świeci mocno, piasek gorący. Zbieramy muszelki, biegamy, skaczmy po wodzie. Śmiechu i radości pełno. Podziwimy molo i Grand Hotel. Trzeba się zbierać. Idziemy w kierunku Mąciaka, po drodze czas na pamiątki i gofry. Przechodzimy główną ulicą miasta obok Krzywego Domku.

Teraz jedziemy do Gdańska do Centrum Nauki Hewelianum, które znajduje się w miejscu dawnego bastionu na Górze Gradowej. Tu uczestniczymy w dwóch grupach w zajęciach z dziedziny szyfrowania, astronomii i przyrody. Po wytężonej pracy umysłowej udajemy się na szczyt Góry Gradowej, by podziwiać wspaniałą panoramę miasta spod Krzyża Milenijnego. Zwiedzamy część bastionów z ekspozycjami na temat historii tego miejsca i walk o Gdańsk na przestrzeni dziejów miasta.

O 16:00 wsiadamy w autobus i jedziemy do Rumii. Obiadokolacja. Czas na toaletę. O 19:00 ruszamy do McDonalds i zakupy w Lidlu. Po powrocie, tradycyjnie dla najwytrwalszych, trening na siłowni. Zaskakuje liczba chętnych do ćwiczeń. 22:00 cisza nocna. No prawie, bo uczniowie z sąsiedniej wycieczki z Kielc nie dają tak szybko zasnąć.

Dzień trzeci, 6 czerwca

7:00 pobudka. Wszyscy wstają bez ociągania się. Pakujemy się do wyjazdu i sprzątanie w pokojach. 7:45 śniadanie. Punktualnie o 8:45 wyjeżdżamy z Rumii do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej. W holu tłumy. Bilety udaje się kupić szybko, ale na przejście przez bramki trzeba poczekać. Jednak warto. Wystawa robi na wszystkich potężne wrażenie. Gdy wchodzimy do sali, w której odtworzony został wygląd przedwojennej warszawskiej ulicy, wszyscy otwierają usta. Nie sposób opisać tego, co zobaczyliśmy i jakie uczucia towarzyszyły każdemu ze zwiedzających: przerażenie, zdziwienie, strach, płacz, wzruszenie …

Spotykamy się po 2 godzinach przy wyjściu. Niektórzy kupują pamiątki z muzeum, siedzą i opowiadają o obejrzanych wystawach. Wszyscy twierdzą, że to było niesamowite przeżycie.

Udajemy się na ulicę Długą na mały posiłek. Żegnamy się ze starym Gdańskiem. Przejeżdżamy na Stadion Energa w Gdańsku. Zwiedzanie zajmuje nam około godziny. Wchodzimy na płytę boiska. Niestety, murawy nie wolno nawet dotykać. Zwiedzamy pomieszczania dla VIPów, salę konferencyjną, lożę, szatnię dla gości. Niektórzy siedzą na miejscach zajmowanych przez najsłynniejszych światowych piłkarzy, np.Neymara. Na koniec odwiedzamy Muzeum Lechii Gdańsk.

Czas na posiłek – obiad na stadionie, nikt z nas chyba nie jadł w restauracji stadionowej. Koniec naszego pobytu w Gdańsku. Wsiadamy do autobusu i o 16:00 wyruszamy w drogę powrotną. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. O 20.20 stęsknieni rodzice odbierają swoje pociechy z parkingu szkolnego.

Organizator – Biuro Podróży Eurokon Travel z Konina

Kierownik wycieczki i twórca trasy - Tomasz Chabros

Opiekunowie – Jadwiga Kinalska, Halina Warzychowska, Daniel Kaczan

Kierownik i opiekunowie dziękują wszystkim 48 uczestnikom za bardzo dobre zachowanie, punktualność i entuzjazm. Do zobaczenia na następnej wyprawie!


nowsze  nowsze   starsze  starsze