Ogłoszenia

Imprezy i uroczystości szkolne


Aktualności

A

  Znaleziono 1152 aktualności
nowsze   starsze


The story of Rudolph the red-nosed reindeer-Historia czerwononosego renifera Rudolfa

>>> 2020-12-18 --> id: 1149
W ramach trwającej innowacji, kolejna bajka w języku angielskim została przeczytana przedszkolakom przez uczennicę klasy 6b -Amelię Rogozińską. Tym razem z racji zbliżających się świąt Bożonarodzeniowych wybraliśmy bajkę świąteczną o Rudolfie - czerwononosym reniferze. Nasi najmłodsi milusińscy, jak zwykle w skupieniu i z uwagą słuchali bajki, czytanej przez Amelię, którą widzieli na dużym ekranie rzutnika. Na koniec spotkania przedszkolaki kolorowały kolorowanki z zaprzęgiem Mikołaja na czele którego stał Rudolf - czerwononosy renifer.

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu piosenki świątecznej w języku angielskim.

>>> 2020-12-18 --> id: 1150

21.12.2020r zostały ogłoszone wyniki konkursu, którego organizatorem była p. Ewa Koper. Do konkursu przystąpiło sześcioro uczestników z oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 oraz klas 4-8. Jak widać, śpiewanie w języku obcym stanowi jeszcze duże wyzwanie. Pragniemy złożyć ogromne gratulacje naszym uczestnikom, którzy w dobie obecnej trudnej sytuacji epidemicznej podjęli trud wyzwania. Wszyscy uczniowie wykazali się wzorową aparycją oraz talentem wokalnym. Z racji niewielkiej liczby zgłoszeń wszyscy, którzy zgłosili swój udział i przesłali nagranie otrzymują wyróżnienie, a są to:
Oddział przedszkolny:
Maria Walczak - kl. 0a
Klasy 1-3:
Szymon Kałużny - kl.3
Oliwia Sobocińska - kl.2b
Klasy 4-8
Natalia Aniszewska - kl.6b
Martyna Krawiec - kl.6b
Laura Śmigielska - kl.8

Wszystkich uczniów, którzy zaprezentowali swoje talenty można zobaczyć klikając: NAGRANIA

Pani Koper ma nadzieję, że nasze gwiazdy zainspirują swoją postawą kolegów i koleżanki, i w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli obejrzeć znacznie więcej talentów. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie piosenki świątecznej, który odbędzie się za rok. Organizator konkursu po odbiór nagród zaprasza do szkoły we wtorek, tj.22.12.2020r, o godz. 13.10. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

Uwaga! Zmiany na egzaminach ósmoklasisty…

>>> 2020-12-16 --> id: 1144

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał 16 grudnia 2020 r. rozporządzenie dotyczące wymagań egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r. Najważniejsze zmiany dotyczą:

Język polski
- Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
- Czas trwania: 120 minut.
- Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
- Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
- W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka
- Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
- Czas trwania: 100 minut.
- Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
- Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny
- Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
- Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
- Czas trwania: 90 minut.
- Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
- Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

WAŻNE!!! - kliknij szczegóły>>> Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Kampania edukacyjno-informacyjna „Znamię! Znam je?” – profilaktyka czerniaka

>>> 2020-12-16 --> id: 1145

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, której głównym pomysłodawcą jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

Należy zaznaczyć także, iż realizacja programu wpisuje się w obszar drugi Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą Rady Ministrów nr 10 z dnia 4 lutego 2020 roku tj. Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – Ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. Zrealizowanie założonych celi w powyższym obszarze możliwe jest poprzez rozszerzenie w 2020 roku zakresu prowadzonej powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w szkołach np. w ramach godzin z wychowawcą.

MATERIAŁY POMOCNICZE:
>>> PLAKAT
>>> ULOTKA
>>> ZDJĘCIA ZNAMION

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

>>> 2020-12-15 --> id: 1143

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl

Podstawa prawna: § 13 z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Doposażenie szkoły w sprzęt do edukacji przyrodniczej

>>> 2020-12-10 --> id: 1142

10 grudnia 2020 r. Burmistrz Goliny – pan Mirosław Durczyński przekazał na ręce pani dyrektor Haliny Warzychowskiej sprzęt multimedialny oraz zestaw przyrodniczych materiałów dydaktycznych.

Dzięki środkom finansowym uzyskanym przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie „Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej” nasza szkoła wzbogaciła się o:
- monitor interaktywny,
- laptop,
- stację pogody,
- plansze dydaktyczne,
- gry edukacyjne.

WYNIKI KONKURSU „POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

>>> 2020-12-06 --> id: 1140Biblioteka Publiczna w Golinie ogłosiła wyniki konkursu zorganizowanego pod hasłem „POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”, w którym udział wzięło 19 dzieci z klas I-III z czterech szkół podstawowych gminy Golina. Uczestnicy konkursu wykonali pocztówki bożonarodzeniowe oraz podzielili się z organizatorami tekstem samodzielnie napisanych życzeń świątecznych. Konkurs miał na celu zainspirowanie dzieci do podjęcia prób literackich oraz rozwijanie ich wrażliwości i wyobraźni.Naszą szkołę reprezentowali i nagrody otrzymali:
- Kinalska Maja
- Kinalski Nikodem
- Podlesiński Damian
- Podlesiński Dawid
- Sieczka Hanna.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

KONKURS „BOMBKA NA CHOINKĘ” - ROZSTRZYGNIĘTY

>>> 2020-12-06 --> id: 1141

Dom Kultury w Golinie ogłosił wyniki konkursu plastycznego „BOMBKA NA CHOINKĘ”, którego głównym celem było kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie przestrzennej bombki na choinkę. Łącznie na konkurs wpłynęło 105 prac. Każda z nich była przepiękna, wykonana z różnorodnych materiałów. Biorąc pod uwagę zgodność z tematem, walory artystyczne, technikę wykonania, estetykę, oryginalność i samodzielność przygotowania, jury w składzie: Damian Ciesielski, Edyta Jachnik, Arkadiusz Maślak i Przemysław Ciesielski wyróżniło najciekawsze z nich w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Wśród wyróżnionych z naszej szkoły znaleźli się:
- w kategorii PRZEDSZKOLE:
JAN LEWANDOWSKI - kl. 0a
- w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY I-III:
MAJA KINALSKA - kl. 3
- w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI:
FILIP MAŚLIŃSKI -kl. 4

W konkursie udział wzięło wielu uczniów z naszej szkoły i oddziałów przedszkolnych. Prace można obejrzeć na załączonych zdjęciach. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy konkursu praktyczne upominki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Przyłącz się do akcji...

>>> 2020-12-01 --> id: 1139

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza wszystkie szkoły i oddziały przedszkolne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Jest to akcja MEN, w której pomysłodawcy zachęcają uczniów do niesienia pomocy innym. Chcą, aby działania zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy im jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”

Organizatorzy proponują uczniom i nauczycielom następujące działania:
• wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
• samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
• przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, przyjaciół,
• zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
• zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt.
Są to jedynie przykłady inicjatyw, które w okresie przedświątecznym mogą podejmować młodsi i starsi uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką rodziców.

MEN zachęca do dzielenia się inicjatywami przygotowanymi w ramach akcji „Razem na Święta” i publikowania informacji na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych z oznaczeniem #RazemNaŚwieta.

Zapraszamy do czynnego udziału!

Spotkania wychowawców z rodzicami...

>>> 2020-11-29 --> id: 1138

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniach 1 – 3 grudnia 2020 r. zorganizowane zostaną zebrania wychowawców klas z Rodzicami uczniów poszczególnych klas. W związku z nadal utrzymującą się sytuacją epidemiczną i obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego spotkania zostaną zorganizowane online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft TEAMS. prosimy łączyć się z wychowawcami wykorzystując konta i zespoły dzieci.

Harmonogram spotkań:


KLASA DATA, GODZINA
I1 grudnia 2020, godz. 16.30
IIa1 grudnia 2020, godz. 17.15
IIb1 grudnia 2020, godz. 17.15
III1 grudnia 2020, godz. 18.00
IV2 grudnia 2020, godz. 16.30
V2 grudnia 2020, godz. 17.15
VIa2 grudnia 2020, godz. 18.00
VIb2 grudnia 2020, godz. 18.00
VIIa3 grudnia 2020, godz. 16.30
VIIb3 grudnia 2020, godz. 16.30
VIII3 grudnia 2020, godz. 17.15

Uroczyste poświęcenie nowej części budynku szkoły

>>> 2020-11-26 --> id: 1137

25 listopada 2020 r. miało miejsce niezwykle ważne i niecodzienne wydarzenie – poświecenie nowej części budynku naszej szkoły. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, stosując się do obowiązującego reżimu sanitarnego ksiądz Dariusz Dąbrowski poświęcił wszystkie pomieszczenia w wybudowanym „skrzydle” szkoły, w tym sale lekcyjne, korytarze, pokój nauczycielski, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki, serwerownię, szatnie, łazienki i windę.

Mimo niewielu obecnych, wydarzenie to przebiegało w niezwykle uroczystej i podniosłej atmosferze. Pan Daniel Kaczan, pełniąc honory ministranta dzielnie wspierał księdza w tym dniu.

Mamy nadzieję, że po feriach zimowych uczniowie bezpiecznie i z dużym zaangażowaniem rozpoczną naukę w nowych salach.


nowsze  nowsze   starsze  starsze