Ogłoszenia

Imprezy i uroczystości szkolne


Aktualności

A

  Znaleziono 1100 aktualności
nowsze   starsze


Stypendia Burmistrza wręczone...

>>> 2020-09-21 --> id: 1093

21 września 2020 r. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, w towarzystwie p. Anny Górznej (Sekretarz Goliny) i p. Emilii Bajdek (Kierownik CUW w Golinie), wręczył stypendia uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 oraz odnieśli sukcesy biorąc aktywny udział różnego rodzaju zawodach sportowych.

Podczas uroczystego spotkania wręczono 22 stypendia (pozostałych troje – absolwenci naszej szkoły odbiorą w Urzędzie Gminy), przy czym wśród nagrodzonych znalazła się uczennica – Olga Koprowska, która otrzymała je podwójnie (za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe).

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną i obowiązujący reżim sanitarny, w spotkaniu wzięli udział tylko nagrodzeni uczniowie, czyli:
- Antkowiak Justyna
- Babacz Hubert
- Fabiszak Olga
- Górska Malwina
- Jarocka Anna
- Jasiczek Oliwia
- Kaczan Laura
- Kędzia Tatiana
- Kopeć Maja
- Koprowska Olga
- Krzemionka Martyna
- Kwitowska Bogna
- Łukomski Mateusz
- Pawlaczyk Jan
- Perliński Igor
- Śmigielska Laura
- Wardęcki Szymon
- Aniszewski Łukasz
- Dzhemaydin Emirhan
- Grygier Łukasz
- Jakubowski Wiktor


Gratulujemy Uczniom i ich Rodzicom. Życzymy kolejnych sukcesów.

Noc Zawodowców – zapraszamy do rejestracji…

>>> 2020-09-21 --> id: 1094

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

W imieniu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zaprasza do wzięcia udziału w evencie edukacyjnym Noc Zawodowców.

Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, który daje możliwość realizowania satysfakcjonującej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Tegoroczna edycja odbędzie się ON-LINE. Tym samym, organizatorzy mogą dotrzeć do jeszcze większego grona zainteresowanych odbiorców. Rozpoczęto rejestrację na wydarzenie, które odbędzie się 2 października, o godzinie 17.00 wyłącznie online, na platformie clickmeeting. Zarejestrować musi się każdy uczestnik uczeń/rodzic/nauczyciel/doradca zawodowy/ dyrektor/każda osoba zainteresowana. Link do rejestracji - REJESTRACJA

Po zarejestrowaniu się uczestników, każdy otrzyma dostęp do platformy, na której odbędzie się wydarzenie. (Dostęp w kolejnym tygodniu).

Zapraszam do zapoznania się z programem wydarzenia na stronie noczawodowców.pl, subregion koniński. Zapraszamy również na stronę na Facebooku, gdzie cały czas, na bieżąco zamieszczane są informacje o podejmowanych działaniach i promocji Nocy Zawodowców. Wszelkie treści można udostępniać i lajkować.

Międzypokoleniowo z ekologią na wesoło...

>>> 2020-09-21 --> id: 1095

Międzypokoleniowo z ekologią na wesoło to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Goliny, współfinansowany ze środków Starostwa Powiatu Konińskiego.

Projekt zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej do wspólnej lekcji poszanowania środowiska. Celem przedsięwzięcia jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz wpływ na środowisko.

W pierwszym etapie projektu młodzież szkolna ze szkół podstawowych z gminy Golina weźmie udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata i zadba o porządek wokół swojego najbliższego otoczenia. Na zakończenie inicjatywy zasadzą symboliczne drzewko. W drugim etapie projektu odbędzie się Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy Z EKOLOGIĄ MI PO DRODZE oraz piknik ekologiczny, podczas którego uczestnicy razem wezmą udział w zabawie i  konkursach. Zaplanowane działania przyczynią się do aktywności lokalnej, zdobycia wiedzy w zakresie ekologii i zasobów lokalnego dziedzictwa oraz popularyzacji turystyki rowerowej. Raj rowerowy będzie miał charakter historyczny, przyrodniczy i kulturowy.

źródło: BP w Golinie

Konkurs fotograficzny

>>> 2020-09-15 --> id: 1092

Wojewoda Wielkopolski zaprasza dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. Wakacje z rodziną, to jest to!

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października, a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kliknij TUTAJ

Zdjęcia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: konkursfotograficzny@poznan.uw.gov.pl

Termin przesyłania prac został przedłużony do 30 września 2020 r.

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków....

>>> 2020-09-13 --> id: 1090

GUS zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych do udziału w konkursie plastycznym ph. NASZE GOSPODARSTWO ROLNE.

Ogłoszenie znajduje się >>> TUTAJ

Regulamin – kliknij TUTAJ

STOP mowie nienawiści...

>>> 2020-09-12 --> id: 1091

W związku ze stanem pandemii koronawirusa oraz obostrzeniami dotykającymi nas wszystkich funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie informują o zmianie profilu działań profilaktycznych.

Miesiąc wrzesień poświęcony jest tematowi mowy nienawiści. W związku z powyższym policjanci zapraszają do wzięcia udziału w konkursie:
- na PLAKAT pod tytułem „Mowa nienawiści-ja mówię STOP”
- na SPOT pod tytułem „Mowa nienawiści-ja mówię STOP”

Regulamin konkursu na plakat >>> TUTAJ

Regulamin konkursu na spot >>> TUTAJ

Karta zgłoszenia >>> TUTAJ

Narodowe Czytanie 2020 w Szkole Podstawowej w Kawnicach

>>> 2020-09-10 --> id: 1089

Na tegoroczną akcję Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Nasza szkoła propagując piękną polską literaturę w piątek 4 września i poniedziałek 7 września 2020 r. włączyła się w tą akcję, by choć we fragmentach pokazać twórczość Juliusza Słowackiego, przedstawiciela polskiego romantyzmu.

Główne założenie przedsięwzięcia to przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa oraz promowanie polskiej literatury wśród uczniów wszystkich klas.

Wybrany do czytania fragment utworu bardzo podobał się uczniom. Czytanie z podziałem na role, w którym aktywny udział wzięli również nauczyciele, było dodatkową atrakcją.

Tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, odbywało się w klasach, a nie jak dotychczas w większych grupach. Koordynatorem całej akcji była jak zwykle p. Jadwiga Kinalska - bibliotekarz szkolny we współpracy z nauczycielami z humanistycznego zespołu samokształceniowego.

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021

>>> 2020-09-03 --> id: 1087

Szanowni Rodzice!

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym rodzice indywidualnie mogą ubezpieczyć dzieci w wybranej przez siebie agencji ubezpieczeniowej.

Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów dostępne są:
- na stronie www.ubezpieczenie.nau.pl
- na infolinii tel. 22 696 72 72
- u Doradcy Klienta Pani Anny Kubickiej 607 837 178.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży z kodem zniżkowym NAU56. Informujemy, że w przypadku zainteresowania ofertą, składkę należy opłacić do dnia 30 września. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów.

Stypendia Burmistrza przyznane...

>>> 2020-09-02 --> id: 1086

Informujemy, że Stypendia Burmistrza Goliny za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce oraz za zajęcie czołowych miejsc na zawodach sportowych w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły:

1) stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 520 zł otrzymują:
- Antkowiak Justyna
- Babacz Hubert
- Fabiszak Olga
- Górska Malwina
- Jarocka Anna
- Jasiczek Oliwia
- Kaczan Klaudia
- Kaczan Laura
- Kędzia Tatiana
- Kociszewski Norbert
- Kopeć Maja
- Koprowska Olga
- Krzemionka Martyna
- Kwitowska Bogna
- Łukomski Mateusz
- Pawlaczyk Jan
- Perliński Igor
- Szczęsna Gabriela
- Śmigielska Laura
- Wardęcki Szymon


2) stypendium za zajęcie czołowego miejsca na zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim w wysokości 520 zł za osiągniecia indywidualne lub 390 za osiągniecia zespołowe otrzymują:
- Aniszewski Łukasz
- Dzhemaydin Emirhan
- Grygier Łukasz
- Jakubowski Wiktor
- Koprowska Olga


Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom.

O uroczystości wręczenia dokumentów potwierdzających otrzymanie stypendium poinformujemy w terminie późniejszym.

Nietypowe rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

>>> 2020-09-02 --> id: 1088


1 września 2020 roku uczniowie kl. I – VIII rozpoczęli kolejny rok szkolny. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną uroczystość rozpoczęcia różniła się od tych z poprzednich lat. Spotkanie zorganizowano w dwóch grupach wiekowych, na świeżym powietrzu, z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy, następnie pani dyrektor Halina Warzychowska w swym przemówieniu powitała wszystkich zgromadzonych życząc im wytrwałości w realizacji obranych celów.

W tym roku drugi raz połączono uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego ze ślubowaniem pierwszoklasistów. W obecności licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli i starszych kolegów dwadzieścia pięcioro siedmiolatków złożyło uroczyste ślubowanie i zostało oficjalnie pasowanych przez panią dyrektor Halinę Warzychowską na uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Następnie wychowawczyni klasy - p. Agnieszka Antkowiak wręczyła pierwszoklasistom akty pasowania.

Po części oficjalnej, z życzeniami bezpiecznej i owocnej pracy w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie spotkali się z wychowawcami, również na boisku ORLIK.

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole będzie funkcjonowało 15 oddziałów, w tym 4 przedszkolne. Darmowe podręczniki otrzymali uczniowie kl. I - VIII.

O godz. 16.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach odprawiona została uroczysta msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów oraz ciekawych doświadczeń umożliwiających pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć dzieci. W obecnej sytuacji, życzymy jednak przede wszystkim odporności, zdrowia i cierpliwości.

AUTOBUS SZKOLNY - AKTUALIZACJA

>>> 2020-09-01 --> id: 1085

AUTOBUS SZKOLNY - obowiązuje od 3 września 2020 r.:

ROZWOZY - DOPROWADZANIE DO AUTOBUSU

PLAN PRZYWOZÓW I ROZWOZÓW

DOWOZY - ROZDKŁAD JAZDY AUTOBUSU


Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w autobusie szkolnym.


nowsze  nowsze   starsze  starsze