Menu przedmiotowe/Załatwianie spraw


Sposób załatwiania spraw


Załatwianie spraw:

  • Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmowane są w gabinecie dyrektora lub wicedyrektora.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  • Dyrektor i wicedyrektor udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.Data opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 2238
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda