Menu podmiotowe/Rada Rodziców


Rada Rodziców


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach działa na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.


Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący - p. Agnieszka Piotrowska
Zastępca przewodniczącej - p. Agnieszka Źrubek
Skarbnik - p. Maria Słowińska
Sekretarz - p. Anna Podlesińska


Regulamin Rady Rodziców >>>> pobierz plikData opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 2362
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda