Menu podmiotowe/Struktura własnościowa, majątek


Struktura własnościowa, majątek


Szkoła jest jednostką organizacyjna Gminy Golina nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne gminyData opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 6456
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda