Menu Podmiotowe/Kadra


Kadra

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.


Nauczyciele:

p. Halina Warzychowska dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
p. Małgorzata Osajda wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i informatyki
p. Agnieszka Antkowiak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
p. Aurelia Bekker nauczyciel religii, przyrody i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
p. Tomasz Chabros nauczyciel języka polskiego
p. Dąbrowska Juluta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ks. Dariusz Dąbrowski nauczyciel religii
p. Dorawa Elżbieta nauczyciel matematyki
p. Justyna Franikowska - Flisnauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Jolanta Grabia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
p. Ewelina Hołody nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
p. Joanna Graczyk nauczyciel fizyki
p. Małgorzata Jakubowska wychowawca świetlicy
p. Daniel Kaczan nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć rewalidacyjnych
p. Jan Kasprzak nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
p. Anna Karczewska - Sieczka wychowawca świetlicy
p. MarzenaKatulska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki
p. Jadwiga Kinalska nauczyciel bibliotekarz i wychowawca świetlicy
p. Ewa Koper nauczyciel języka angielskiego i wychowania przedszkolnego
p. Iwona Lewandowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Kinga Lewicz nauczyciel języka angielskiego i doradztwa zawodowego
p. Ewelina Martynowicz nauczyciel języka niemieckiego i wychowawca świetlicy
p. Paulina Miśkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Halina Paluszkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Jolanta Ryczek pedagog szkolny i nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Karolina Rzeszotarska logopeda, nauczyciel języka polskiego
p. Sobczak Wioletta nauczyciel geografii, biologii, chemii i zajęć rewalidacyjnych
p. Irena Śmigielska nauczyciel historii i języka polskiego
p. Paula Trzuskolas nauczyciel techniki i informatyki
p. Patrycja Tyczkowska nauczyciel wychowania fizycznego
p. Karolina Walczak nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Joanna Walczak nauczyciel wychowania fizyczneg
p. Mariusz Witkowski nauczyciel informatyki
p. Anna Zbyszewska nauczyciel języka angielskiego
p. Iwona Żabierek auczyciel wychowania przedszkolneg


Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych zawarty jest w Statucie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.


Pracownicy niepedagogiczni:

p. Edyta Balcerzak
p. Karolina Dryjer
p. Hanna Kołodziejczak
p. Dorota Kordylasińska
p. Sławomir Kryrowicz
p. Agata Kupczyk
p. Karol Orzechowski
p. Maria Słowińska
p. Barbara SzabelskaData opublikowania dokumentu: 20-01-2020r.
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda