Menu Podmiotowe/Kadra


Kadra

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.


Nauczyciele:

p. Halina Warzychowska dyrektor szkoły
p. Małgorzata Osajda wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
p. Agnieszka Antkowiak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
p. Julita Dąbrowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
p. Aurelia Bekker nauczyciel religii
p. Tomasz Chabros nauczyciel języka polskiego i informatyki
p. Jolanta Grabia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
p. Ewa Jurga nauczyciel matematyki
p. Anna Karczewska wychowawca świetlicy
p. Marzena Katulska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki
p. Jadwiga Kinalska nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy
p. Dariusz Kuszyński nauczyciel wychowania fizycznego
p. Aleksandra Kuznowicz nauczyciel przyrody
ks. Stanisław Kwiatkowski nauczyciel religii
p. Iwona Lewandowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Urszula Lisiewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
p. Halina Paluszkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Marta Pawlaczyk nauczyciel języka angielskiego
p. Barbara Robak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
p. Jolanta Ryczek pedagog szkolny
p. Karolina Rzeszotarska logopeda, nauczyciel języka polskiego
p. Irena Śmigielska nauczyciel języka polskiego, historii i wychowania do życia w rodzinie
p. Karolina Walczak nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka niemieckiego
p. Anna Zbyszewska nauczyciel języka angielskiego


Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych zawarty jest w Statucie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.


Pracownicy niepedagogiczni:

p. Hanna Kołodziejczak
p. Ewa Kowalińska
p. Dorota Koziarska - Kordylasińska
p. Sławomir Kryrowicz
p. Agata Kupczyk
p. Maria Słowińska
p. Grażyna ŚlusarekData opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda