Menu przedmiotowe/Inne informacje


Inne informacje


Dostęp do pozostałych informacji publicznych zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.Data opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 2257
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda