Menu podmiotowe/Budżet


Budżet


Budżet szkoły: 2 108 136,00 zł
Plan finansowy wydatków szkoły na rok 2013.


Kwota ta przeznaczona jest na:

 • wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia,
 • wpłaty na PEFRON,
 • zakup energii i wody,
 • bieżące remonty,
 • zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup usług zdrowotnych,
 • zakup usług dostępu do sieci Internet,
 • zakup usług telefonicznych,
 • szkolenia pracowników,
 • odpis ZFŚSData opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 2374
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda