OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


kwiecień
Kwiecień miesiącem zdrowia

J. Ryczek

23 kwietnia
Dzień Ziemi - apel

A. Bekker

23 kwietnia
Dzień Ziemi - sadzenie drzewek

E. Jurga

kwiecień
Dzień Ziemi - konkurs wiedzy ekologicznej

A. Nowak U. Jeziorna

7 maja
Konstytucja 3 Maja - apel

p. K. Rzeszotarska

maj
Szkolny Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Książki

J. Kinalska

maj
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – projekt edukacyjny

J. Grabia

czerwiec
Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej

J. Grabia

1 czerwca
Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

Rada Rodziców Dyrektor Wychowawcy klas

czerwiec
Dzień Rodziny- PIKINIK RODZINNY

Wychowawcy grup przedszkolnych

czerwiec
Gminny Dzień Sportu

D. Kaczan

18 czerwca
Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

22 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

H. Warzychowska E. Koper P. Kaczorowska Opiekun SU

Aktualności

A

  Znaleziono 730 aktualności
nowsze   starsze


VII Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

>>> 2018-04-13 --> id: 728

11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością…”, w którym udział wzięło trzy uczennice z naszej szkoły, Wiktoria Pierzchalska z klasy 3a (wychowawca – p. Urszula Lisewska), Malwina Górska z 4a i Laura Śmigielska z klasy 5 (nauczyciel języka polskiego – p. Tomasz Chabros). Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy czytali fragment prozy wybrany i przygotowany w domu i w szkole. Po tej części wszyscy losowali jeden krótki tekst, na przygotowanie którego mieli 5 minut. Następnie prezentowali go jury i publiczności. Na poziomie uczniów klas trzecich Wiktoria Pierzchalska zajęła 2. miejsce. Malwina Górska otrzymała wyróżnienie wśród czwartoklasistów, a piątoklasistka Laura Śmigielska zajęła 1.miejsce. Panie Małgorzata Chojnacka i Małgorzata Ptak z MODN w Koninie – członkowie jury wyraziły ogromne uznanie dla umiejętności Laury, która znakomicie zaprezentowała fragment powieści Małgorzaty Musierowicz „Ciotka Zgryzotka”, świetnie interpretowała intencje wypowiedzi bohaterów.

Gratulujemy naszym reprezentantkom i życzymy dalszych sukcesów.

V Międzyszkolny Konkurs Literowania

>>> 2018-04-12 --> id: 733

12 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Literowania The Spelling Bee. Również uczniowie ze szkoły w Kawnicach wzięli w nim udział. Nasi reprezentanci pod opieką p. Ewy Koper, to: Filip Szymczak - kl. IV b, Paweł Krasucki - kl. VIa oraz Magdalena Frąszczak - kl. VIb. Pierwszy etap był bardzo trudny, jednak Magdalenie udało się go pokonać i przeszła do kolejnego, który również był nie lada wyzwaniem. Z angielskimi wyrazami zmagało się 17 uczestników z konińskich szkół. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy i nie łatwo było wyłonić najlepszych literujących. Musieli oni przejść przez etap pisemny, dwa etapy ustne i dogrywkę.

Ostatecznie jury w składzie: p. Dorota Sawicka i p. Justyna Gierłowska - wyłoniło laureatów, a wśród nich na trzecim miejscu podium naszą Magdalenę Frąszczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy - nagrody ufundowane przez Radę Rodziców SP12.

NASI UCZNIOWIE PROMUJĄ BEZPIECZNĄ PRACĘ I ZABAWĘ NA TERENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO…

>>> 2018-04-09 --> id: 724

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych oraz upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, w kwietniu 2018 roku w naszej szkole przeprowadzono VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Akcja artystyczna przebiegła w dwóch kategoriach wiekowych: w klasach O-III i IV – VII. Honorowym patronatem przedsięwzięcia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współorganizatorem Państwowa Inspekcja Pracy oraz Prezes KRUS p. Adam Wojciech Sekściński.

Konkurs poprzedzony był prelekcją przeprowadzoną przez pracownika KRUS–u, p. Mariusza Sroczyńskiego na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. W pogadance uwzględniono zagadnienia związane z zapobieganiem upadkom i wypadkom oraz merytoryczne przygotowanie młodych artystów do udziału w projekcie.

Intencją organizatorów konkursu było m.in.:
- promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,
- popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w szczególności z udziałem dzieci poniżej lat 16,
- rozwijanie uzdolnień oraz umiejętności przekazu treści przy pomocy różnych technik plastycznych.

Zadaniem konkursowym dla uczniów było wykonanie prac w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej zagrożenia będące hasłem przewodnim konkursu. Tematyka dotyczyła konkretnych sytuacji z życia codziennego podczas prac gospodarskich z udziałem maszyn i narzędzi.

Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Na etapie szkolnym komisja konkursowa w składzie:
p. Jolanta Ryczek – pedagog szkolny,
p. Jadwiga Kinalska – nauczyciel - bibliotekarz,
p. Marzena Katulska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
p. Barbara Kowalska – psycholog,
w kategorii młodszych dzieci ustaliła następujące miejsca:
I - Laura Kaczan – klasa II,
II - Franciszek Jakubowski – klasa I,
III - Aleksander Jakubowski – oddział przedszkolny 0b.

Natomiast w kategorii starszych uczniów ustalono:
I - Nikola Szymańska – klasa V,
II - Magdalena Frąszczak – klasa VIb,
III - Wiktoria Szabelska – klasa VIb.

Wytwory dzieci i młodzieży uwieczniono na zdjęciach oraz na stronie internetowej szkoły. Następnie przekazano je do organizatora - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie. Wytypowani autorzy prac zostaną nagodzeni.

Koordynatorem przebiegu konkursu na terenie szkoły była p. Jolanta Ryczek - nauczyciel – pedagog.

O bezpieczeństwie w Internecie wiedzą więcej!

>>> 2018-04-07 --> id: 722

W dniach od 12 do 16 marca w naszej szkole uczniowie klasa 1-7 uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny Internet”. Podczas zajęć z wychowawcą pod hasłem „Raz, dwa trzy – decydujesz Ty! Dzieci uważajcie w sieci!” uczniowie zapoznali się z zagrożeniami płynącymi z sieci. Dzieci z klas młodszych obejrzały filmy: o cyberprzemocy, o korzystaniu z portali społecznościowych i zamieszczaniu na nich zdjęć, o udostępnianiu swoich danych osobowych. Dowiedziały się, jak radzić sobie w sytuacjach problemowych wynikających z korzystania z sieci. Pod opieką wychowawców przygotowały plakaty informujące o tym, co wolno, a czego nie wolno robić w sieci. Uczniowie klas starszych zobaczyli filmy, które ukazywały, na jakie niebezpieczeństwa są narażone osoby, które nie zachowują należytego bezpieczeństwa w sieci. Były to m.in. takie zagadnienia jak: fotomontaż o treści erotycznej, publikowanie zdjęć i filmików ośmieszających i poniżających inne osoby, kradzież pieniędzy z karty bankomatowej, nieuważne kupowanie towarów w sklepie internetowym, poznawanie osób w sieci i płynące stąd zagrożenia (zaginięcie nastolatki). Młodzież przygotowała plakaty informujące o pozytywnych stronach korzystania z Internetu, zamieściła informacje na temat numerów telefonu, stron internetowych, na których można szukać pomocy w przypadku jakiegokolwiek niepokoju czy zagrożenia płynącego z internetu. Dodać należy, że uczniowie z klas 4a, 4b i 6a wzięli także udział warsztatach „Zagubieni w cyberprzestrzeni” prowadzonych przez specjalistki z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie. W styczniu natomiast grupa uczniów uczestniczyła w lekcji „Uwaga! Internet!” w kinie Oskard.

Organizatorem i koordynatorem projektu „Bezpieczny Internet” był pan Tomasz Chabros. Wychowawcy przeprowadzili lekcje zgodnie z tematem projektu, realizując założone cele. Plakaty wykonane przez dzieci i młodzież można oglądać na górnym korytarzu szkoły.

LEKTOR 2018

>>> 2018-04-07 --> id: 723

21 marca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania LEKTOR 2018. Uczniowie klas 4 czytali opowiadania Barbary Kosmowskiej „Sezon na zielone kasztany”. Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyła Bogna Kwitowska (klasa 4b), a tytuł Wicemistrza - Malwina Górska (klasa 4a). Uczniowie z klasy 5 prezentowali fragmenty powieści Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka”. Najładniejszym czytaniem pochwaliła się tym razem Tatiana Kędzia zdobywając tytuł Mistrza, na drugim miejscu znalazła się Agata Szubińska. Z powodu choroby zabrakło dwojga ubiegłorocznych finalistów tego konkursu. Szóstoklasiści zapoznali się z bohaterami powieści Joanny Jagiełło „Kawa z kardamonem”. Bezapelacyjnie Mistrzem Pięknego Czytania został, podobnie jak rok temu, Norbert Kociszewski (klasa 6a), tytuł Wicemistrza przypadł Aleksandrze Kwiecińskiej (klasa 6b). Publiczność miała za zadanie wysłuchać uważnie występów koleżanek i kolegów, by wychwycić z prezentowanych tekstów odpowiedzi na pytania wyświetlane na projektorze.

Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu za odwagę, by wystąpić przed publicznością i popularyzowanie umiejętności pięknego czytania wśród koleżanek i kolegów. Warto zaznaczyć, że najwięcej chętnych do udziału w konkursie było wśród uczniów klas czwartych. Zachęcamy wszystkich do sięgania po książki, poznawania dalszych losów bohaterów poznany podczas konkursu lektur i wzięcia udziału w następnym „Lektorze” za rok.

Organizatorem konkursu był pan Tomasz Chabros.

Doradztwo zawodowe w terenie…

>>> 2018-04-07 --> id: 731

W ramach realizacji przedmiotu doradztwo zawodowe i Szkolnego Klubu Doradztwa Zawodowego, uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach 6 kwietnia 2018 r. odwiedzili Impexmetal SA Aluminium Konin.

Celem wizyty było popularyzowanie wśród młodzieży zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy. Po profesjonalnym szkoleniu BHP uczniowie mieli okazję obejrzeć cały proces produkcyjny walcowni i odlewni. Impexmetal produkuje szeroki zakres blach i taśm walcowanych na gorąco i na zimno z aluminium oraz stopów aluminium. Większość produktów Aluminium Konin używana jest w przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniowym, elektrotechnice i budownictwie. Wszyscy pracownicy pracują nad efektywnością procesów wytwarzania, a także nad rozwojem produktów i dostosowaniem ich do stale rosnących oczekiwań rynku.

9 marca Impexmetal Aluminium Konin SA podpisał umowę patronacką z Zespołem Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie. Dzięki temu porozumieniu zostaną stworzone klasy patronackie w Technikum (w zawodzie technik mechatronik) i Branżowej Szkole I Stopnia (również w zawodzie mechatronik), gdzie uczniowie będą pracownikami młodocianymi Impexmetal SA. Uczniowie klas patronackich będą mieli szansę na zatrudnienie, stypendia, tym bardziej, że firma się rozwija i planuje zwiększenie zatrudnienia. Źródło: http://www.impexmetal.com.pl/

Podziękowania należą się Panu Januszowi Woźniakowi – Dyrektorowi Zarządzającemu Impexmetal SA Aluminium Konin, Panu Marcinowi Sypniewskiemu – Specjaliście ds. szkoleń, Pani Magdalenie Fleśman – Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych za możliwość zwiedzenia zakładu w kontekście przyszłego wyboru zawodu naszych uczniów, panu Maciejowi Cieplińskiemu za przedstawienie całego procesu produkcji w takcie jego pracy. Pani K. Lewicz, p. J. Ryczek i p. B. Kucharskiej za opiekę podczas wyjazdu i pomoc w jego zorganizowaniu oraz uczniom klas VII SP Kawnice i SP Radolina za godne reprezentowanie swoich szkół.

Wszystko dla dobra drugiego człowieka!

>>> 2018-04-03 --> id: 725

W okresie przedświątecznym w naszej szkole Mały Wolontariat wraz z opiekunami (panią I. Lewandowską, panią P. Tyczkowską i panią H. Paluszkiewicz) zorganizował akcję zbierania żywności dla bezdomnych i potrzebujących. W pomoc włączyła się cała społeczność szkolna. Tuż przed świętami Wielkanocnymi wszystkie produkty zostały przekazane pani Marcie Urbańskiej, twórczyni Jadłodzielni w Koninie, która z otrzymanych produktów wyczarowuje ciepły posiłek i wsparcie dla swoich podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za dar SERCA!


nowsze  nowsze   starsze  starsze