OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


5-9 lutego
BEZPIECZNI W SIECI- ogólnoszkolny projekt edukacyjny

T. Chabros

luty
Walentynkowe spotkanie z poezją

J. Kinalska M. Jakubowska

8 marca
Dzień Kobiet

Wychowawcy klas

marzec
Konkurs Logicznego Myślenia

M. Osajda

marzec
Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR

E. Jurga

15 marca
Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

U. Lisiewska B. Robak

21 marca
Dzień Samorządności

Opiekun SU

maczec
Wielkanocny Zajączek w oddziałach przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

kwiecień
Kwiecień miesiącem zdrowia

J. Ryczek

23 kwietnia
Dzień Ziemi - apel

A. Bekker

23 kwietnia
Dzień Ziemi - sadzenie drzewek

E. Jurga

kwiecień
Dzień Ziemi - konkurs wiedzy ekologicznej

A. Nowak U. Jeziorna

7 maja
Konstytucja 3 Maja - apel

p. K. Rzeszotarska

maj
Szkolny Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Książki

J. Kinalska

maj
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – projekt edukacyjny

J. Grabia

czerwiec
Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej

J. Grabia

1 czerwca
Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

Rada Rodziców Dyrektor Wychowawcy klas

czerwiec
Dzień Rodziny- PIKINIK RODZINNY

Wychowawcy grup przedszkolnych

czerwiec
Gminny Dzień Sportu

D. Kaczan

18 czerwca
Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

22 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

H. Warzychowska E. Koper P. Kaczorowska Opiekun SU

Aktualności

A

  Znaleziono 698 aktualności
nowsze   starsze


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

>>> 2018-02-21 --> id: 704

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Goliny z dnia 31 stycznia 2018 r. ogłoszone zostają terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach na rok szkolny 2018/19.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
- 05. 03. 2018 r. – 16. 03. 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 19. 03. 2018 r. – 23. 03 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 26. 03. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- 27. 03. 2018 r. – 06. 04. 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 09. 04. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy postępowania uzupełniającego:
- 16. 04. 2018 r. – 20. 04. 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 23. 04. 2018 r. – 27. 04 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 07. 05. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- 08. 05. 2018 r. – 11. 05. 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 14. 05. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Obowiązujące wzory formularzy są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla ucznia”.

Zapraszamy i prosimy o terminowe dopełnienie formalności.

Wypoczynek ważny, ale bezpieczeństwo najważniejsze!

>>> 2018-02-10 --> id: 697

W bieżącym roku szkolnym uczniowie wielkopolskich szkół na ferie zimowe musieli czekać dość długo. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nasi uczniowie są w trzeciej - ostatniej turze tegorocznych ferii (12 - 25 lutego 2018).

Aby czas zimowego odpoczynku był czasem radosnymi i bezpiecznym w szkole przeprowadzono cykl pogadanek wychowawczych i spotkań ze specjalistami – policjantami i ratownikiem medycznym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przesyłał również tematyczną ulotkę edukacyjną zawierającą zbiór porad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie. Oto kilka z nich:
• nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych,
• w czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami,
• nie doczepiajmy sanek do samochodu,
• rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby,
• na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie,
• nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych,
• bądźmy widoczni na drodze,
• nie strącajmy zwisających z dachów sopli,
• pamiętajmy o zdrowym odżywianiu,
• ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze,
• w wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną,
• nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny,
• unikajmy kontaktu z osobami chorymi,
• w przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

Życzy udanego, zdrowego i bezpiecznego zimowego wypoczynku!

Rekrutacja do kl. I i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca 2018 r.

>>> 2018-02-10 --> id: 698

Zgodnie z zarządzeniami Nr 6/2018 i Nr 7/2018 Burmistrza Goliny z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, tym składania dokumentów do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019, informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do odpowiedniego oddziału rozpocznie się 5 marca 2018 r. Szczegółowe informacje i wzory obowiązujących dokumentów zostaną zamieszczone na stronie szkoły w zakładce „Dla ucznia”, można je będzie również otrzymać w sekretariacie szkoły po 26 stycznia br.

Praktyczne zasady udzielania I pomocy i zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie ferii

>>> 2018-02-10 --> id: 699

W piątek, tuż przed feriami zimowymi gościliśmy w naszej szkole p. Jakuba Miśkiewicza – ratownika medycznego, który w sposób fachowy, a przy tym bardzo obrazowy, pobudzający wyobraźnię dzieci przypomniał podstawowe zasady udzielania I pomocy przedmedycznej. Nasz gość przybliżył uczniom kl. I – VII i dzieciom z oddziałów przedszkolnych pracę ratownika medycznego. Przypomiał wszystkim numery alarmowe oraz zwrócił szczególna uwagę na informacje, które należy zawrzeć w zgłoszeniu dzwoniąc na któryś z tych ważnych numerów. Dzieci mogły utrwalić tę umiejętność uczestnicząc w scenkach zainicjowanych przez pana Miśkiewicza. Mamy nadzieję, że po tak wspaniałych zajęciach wiedzą już jak wzywać pomoc i kiedy ją wzywać. Następnie omówiono zagrożenia związane z wypoczynkiem podczas ferii zimowych, m. in. wypadki w domu (poparzenia, złamania, zadławienia, omdlenia) oraz wypadki poza domem (potrącenia, zarwanie się lodu, wychłodzenia). Prowadzący w czasie całego spotkania zwracał szczególna uwagę na rolę kamizelki odblaskowej, jej ogromny wpływ na widoczność oraz zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Ogromne emocje wywołały ćwiczenia demonstracyjne. Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem włączyli się w zajęcia, zgłaszali się do wykonywania kolejnych pokazów. Nauka poprzez działanie i czynny udział w zajęciach jest efektywniejsza, tak więc mamy nadzieję, że cenne wskazówki specjalisty na dłużej pozostaną w pamięci młodych słuchaczy i w razie konieczności będą umieli z nich skorzystać.

Spotkanie i pokaz dla uczniów kl. I - VII były formą realizacji w szkole programu policyjnego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Natomiast zajęcia w oddziałach przedszkolnych zorganizowano w ramach programu prozdrowotnego promowanego przez SANEPID Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Koninie „Moje dziecko idzie do szkoły”.

Bardzo dziękujemy panu Jakubowi za tak wspaniałą lekcję życia, za poświęcony czas i okazaną życzliwość.

Walentynkowe spotkanie z poetką p. Danutą Olczak

>>> 2018-02-08 --> id: 696

6 lutego już po raz piąty w naszej szkole zagościła Poetka Ziemi Konińskiej pani Danuta Olczak. Tym razem była to niezwykła okazja do spotkania z uczniami, ponieważ odbyło się ono w przededniu walentynek – stąd hasło przewodnie „Miłość i Poezja”. Współczesna młodzież rzadko ma odwagę mówić otwarcie o uczuciach. Tym większe uznanie należy się pani Danucie Olczak za podjęcie tak trudnego w tych czasach tematu. Okazało się jednak, że nasi uczniowie doskonale wiedzą skąd przywędrowało do Polski to miłe święto i jakie jest jego znaczenie. Wypowiadali się też na temat własnego wyobrażenia miłości. Podczas spotkania uczennice klas 6 i 7 recytowały wiersze honorowego gościa, a całość wystąpienia ubogaciła relaksacyjna muzyka i przepiękne dekoracje wykonane przez dzieci i wychowawczynie świetlicy szkolnej.

Inicjatorką i organizatorką spotkania była pani Jadwiga Kinalska we współpracy z panią Małgorzatą Jakubowską.

W TROSCE O DALSZĄ EDUKACJĘ – NASZE MALUCHY Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH UCZESTNICZYŁY W NOWOCZESNEJ DIAGNOZIE SŁUCHU, METODĄ „PLATFORMY ZMYSŁÓW”

>>> 2018-02-08 --> id: 700

Dnia 8 lutego 2018 roku na terenie naszej szkoły odbyły się specjalistyczne badania diagnostyczne słuchu. Przeprowadzono je w ramach wieloletniej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ślesinie Filią w Koninie, dotyczącej realizacji oferty dla rodziców. Badaniami objęto dzieci z oddziałów przedszkolnych tj. 5 i 6-latków. Przeprowadziły je p. Magdalena Śliwińska i p. Dorota Krej - logopedki z powyższej poradni.

Celem zaplanowanej akcji było m. in.:
- przesiewowe badania słuchu, na wniosek szkoły i rodziców,
- wyłonienie dzieci z problemami - deficytami słuchu,
- uświadomienie rodziców w zakresie prawidłowego funkcjonowania zmysłu słuchu i jego znaczenia w przyszłej edukacji dziecka.

Badania oparte były na nowoczesnej metodzie „Platformie Zmysłów”, wyposażonej w testy przesiewowe. Zdaniem specjalistów, umożliwiały one wychwycenie szeregu deficytów w zakresie słuchu. Według prowadzących zakłócenia niewykryte we wczesnym dzieciństwie zaburzają harmonijny rozwój mowy dziecka, a co za tym idzie znacząco utrudniają naukę czytania, pisania i komunikowania się.

Powyższe badania stanowiły też jedną z form realizacji programu prozdrowotnego, promowanego przez Sanepid – Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Koninie „Moje dziecko idzie do szkoły”. Po diagnozie, w oparciu o wyniki badań specjalistki omówiły z wychowawcami i pedagogiem swoje spostrzeżenia. Prowadzące badania przygotowały informacje i zalecenia dla rodziców w celu dalszej, specjalistycznej diagnozy oraz terapii u dzieci z wykrytym deficytem słuchu.

Przeprowadzona wśród maluchów akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Dzięki ich odpowiedzialności i trosce o dalszą edukację, przebadano prawie wszystkie dzieci. Panie logopedki oraz wychowawczynie zadbały o to, aby powyższe badania diagnostyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

Koordynatorem spotkania była p. Jolanta Ryczek - nauczyciel pedagog.

Walentynkowy zawrót głowy z klasą 6a

>>> 2018-02-08 --> id: 701

W tym roku walentynki przypadają w ferie, więc w naszej szkole kolorowo, radośnie i walentynkowo zrobiło się już 8 lutego. O doskonały nastrój zadbali rodzice i uczniowie klasy 6a. W ramach samorządności uczniowskiej zorganizowano sklepik ze smakołykami i kartkami walentynkowymi. W ofercie pojawiły się zdrowe koktajle owocowe, pyszne babeczki, lizaki w kształcie serc, galaretki, ciasteczka i wiele innych pyszności. Były nawet kwiaty i ozdoby z masy solnej. Dużym powodzeniem cieszyły się też walentynkowe pocztówki, bo przecież to niezwykła okazja do okazania komuś sympatii. Poczta walentynkowa miała pełne ręce roboty, skrzynka na listy pękała w szwach. Był to dzień pełen wrażeń, a wszystko dzięki doskonałej organizacji i zaangażowaniu zespołu uczniów i rodziców, którym należą się wielkie podziękowania!


nowsze  nowsze   starsze  starsze