OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


15 stycznia
Karnawałowy Dzień Patrona

Opiekun SU i wychowawcy klas IV

styczeń
Święto Babci i Dziadka w Oddziałach Przedszkolnych

wychowawcy grup

20 stycznia
Memoriał im. Dariusza Kuszyńskiego w tenisa stołowego

D. Kaczan T. Chabros

5-9 lutego
BEZPIECZNI W SIECI- ogólnoszkolny projekt edukacyjny

T. Chabros

luty
Walentynkowe spotkanie z poezją

J. Kinalska M. Jakubowska

8 marca
Dzień Kobiet

Wychowawcy klas

marzec
Konkurs Logicznego Myślenia

M. Osajda

marzec
Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR

E. Jurga

15 marca
Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

U. Lisiewska B. Robak

21 marca
Dzień Samorządności

Opiekun SU

maczec
Wielkanocny Zajączek w oddziałach przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

kwiecień
Kwiecień miesiącem zdrowia

J. Ryczek

23 kwietnia
Dzień Ziemi - apel

A. Bekker

23 kwietnia
Dzień Ziemi - sadzenie drzewek

E. Jurga

kwiecień
Dzień Ziemi - konkurs wiedzy ekologicznej

A. Nowak U. Jeziorna

7 maja
Konstytucja 3 Maja - apel

p. K. Rzeszotarska

maj
Szkolny Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Książki

J. Kinalska

maj
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – projekt edukacyjny

J. Grabia

czerwiec
Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej

J. Grabia

1 czerwca
Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

Rada Rodziców Dyrektor Wychowawcy klas

czerwiec
Dzień Rodziny- PIKINIK RODZINNY

Wychowawcy grup przedszkolnych

czerwiec
Gminny Dzień Sportu

D. Kaczan

18 czerwca
Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy grup przedszkolnych

22 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

H. Warzychowska E. Koper P. Kaczorowska Opiekun SU

Aktualności

A

  Znaleziono 680 aktualności
nowsze   starsze


Karnawałowy Dzień Patrona

>>> 2018-01-17 --> id: 686

15 stycznia 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły. Po dwóch pierwszych lekcjach, które odbyły się zgodnie z planem, uczniowie przeszli do sali gimnastycznej, gdzie zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z grup wzięła udział w nietypowej lekcji na temat: „Szlakiem miejsc związanych z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego”. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą zdjęcia miejsc związanych ze Stanisławem Wyspiańskim. Na początek była to kamienica przy ul. Krupniczej w Krakowie, w której urodził się nasz patron, a następnie domy, w których mieszkał i tworzył przy ulicach Kanoniczej, Krowoderskiej, na placu Mariackim. Oglądali budynki szkolne, do których uczęszczał Wyspiański jako uczeń i student – Gimnazjum św. Anny, Akademię Sztuk Pięknych. Następnie zobaczyli wnętrza kościoła franciszkańskiego i kościoła Mariackiego w Krakowie ze słynnymi freskami i witrażami zaprojektowanymi przez Wyspiańskiego, jego projekt wnętrza Domu Towarzystwa Lekarskiego. Oczywiście nie można było pominąć takich miejsc jak Planty, Kopiec Kościuszki, Teatr im. Juliusza Słowackiego – miejsce premiery „Wesela” i Wawel. Na koniec „wędrówki” widzowie dotarli do bazyliki św. Michała Archanioła na Skałce, gdzie spoczywają prochy naszego wielkiego twórcy. Uczniowie dostrzegli podobieństwo fasady budynku gimnazjum św. Anny do fasady naszej szkoły w Kawnicach.

O godzinie 11:00 uczniowie przystąpili do wykonywania zadań wyznaczonych przez organizatorów Dnia Patrona. Klasy 1-3 rysowały portrety kolegów i koleżanek na wzór prac Wyspiańskiego. Klasy czwarte wykonywały z brystolu i bibuły witraże, klasa piąta rysowała pastelami motywy kwiatowe z fresków kościoła franciszkanów. Klasy 6 projektowały meble, samochód i rakietę kosmiczną, a następnie wykonały je przy użyciu kartonów i brystolu. Siódmoklasiści napisali scenę dramatyczną na podstawie „Małego Księcia”. W trakcie zabawy i prac uczniowie mogli zjeść hot-dogi ufundowane i przygotowane przez Radę Rodziców. O godzinie 12:30 rozpoczęły się prezentacje dokonań poszczególnych zespołów, a siódmoklasiści przedstawili uwspółcześnioną wersję „Małego Księcia”, która nagrodzona została gromkimi brawami.

Obchody Dnia Patrona były pełne zabawy i pracy, i zakończyły się sukcesem. Prawie każdy z uczniów pozostawił po sobie dzieło plastyczne, które można podziwiać na wystawie na górnym korytarzu. Siódmoklasiści być może odkryli swój talent aktorski.

Nad właściwym przebiegiem wyznaczonych zadań czuwali wychowawcy klas, a koordynatorami całego projektu byli p. T. Chabros i p. D. Kaczan.

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

>>> 2018-01-12 --> id: 683

12 stycznia trzynaścioro uczniów klas V - VII wzięło udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Na pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 15 zadań zamkniętych i 8 otwartych. Podczas 90 minut przeznaczonych na pracę z zadaniami konkursowymi wszyscy pracowali samodzielnie, w ogromnym skupieniu. Do etapu rejonowego konkursu mógł zakwalifikować się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 75% punktów. Oto wyniki:


Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów
MT017
MT0212
MT068
MT078
MT1015
MT1120
MT123
MT1315
MT1418
MT159
MT166
MT1721
MT1814

Mimo tego, że nikt nie zdobył wymaganych 30 punktów, wszystkim uczniom gratulujemy odwagi i podjęcia próby zmierzenia się z niełatwymi zadaniami. Życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w zgłębianiu wiedzy matematycznej.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Szymon Wardęcki – kl. V oraz Jan Markiewicz – kl. VII.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

>>> 2018-01-12 --> id: 684

11 stycznia bieżącego roku dziesięcioro uczniów klas V - VII wzięło udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Podczas trwania konkursu uczniowie pracowali wytrwale. Do etapu rejonowego konkursu mógł zakwalifikować się uczeń, który otrzymał minimum 30 punktów.

Oto wyniki:


Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów
JP0114
JA0317
JA047
JA0512
JA068
JA0710
JA085
JA096
JA105
JA117

Żaden z naszych uczniów nie uzyskał wystarczającej do zakwalifikowania się do etapu rejonowego ilości punktów. Na wyróżnienie zasłużyła Sandra Grzebielucha.

Dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowanie się i udział w konkursie.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

>>> 2018-01-11 --> id: 682

10 stycznia bieżącego roku sześcioro uczniów klas V - VII wzięło udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Podczas trwania konkursu uczniowie pracowali samodzielnie i wytrwale.

Oto wyniki:


Kod ucznia Ilość uzyskanych punktów
JA0130
JA0311
JA04 20
JA0517
JA067
JA0716

Do etapu rejonowego konkursu mógł zakwalifikować się uczeń, który otrzymał minimum 30 punktów. W związku z tym na szczególne wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy VIb - Magdalena Frąszczak, która spełniła kryteria zapisane w regulaminie konkursu, awansowała dalej i będzie mogła sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności w dalszych etapach konkursu. Na wyróżnienie zasłużył również Jan Markiewicz.

Wszysykim uczestnikom etapu szkolnego konkursu gratulujemy odwagi i podjęcia próby zmierzenia się z zadaniami konkursowymi.

MEMORIAŁ IM. DARIUSZA KUSZYŃSKIEGO

>>> 2018-01-10 --> id: 680

W sobotę 20 stycznia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach odbędzie się I Memoriał im. Dariusza Kuszyńskiego.

Celem organizacji turnieju jest uczczenie pamięci Wspaniałego Człowieka, Nauczyciela, Wychowawcy, Kolegi, Przyjaciela ..., który przez wiele lat pracował w kawnickiej podstawówce.

Memoriał rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Zapisów dokonuje się poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA i przesłanie jej na adres spkawnice@wp.pl lub dostarczenie do sekretariatu szkoły do 12.01.2018r.

Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa stołowego.

Pożegnanie pani Ewy Jurga

>>> 2018-01-09 --> id: 681

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…”

9 stycznia br. uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice uczestniczyli w uroczystym spotkaniu związanym z przejściem na emeryturę wieloletniego nauczyciela matematyki – p. Ewy Jurga.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Halina Warzychowska, która podziękowała pani Ewie za trwającą 15 lat i 4 miesiące pracę na rzecz dzieci uczących się w kawnickiej podstawówce. Następnie w imieniu rodziców podziękowania i życzenia złożyła p. Maria Słowińska. Na zakończenie głos zabrał Jan Liczbiński, który w imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękował za dotychczasową pracę nauczyciela i wychowawcy.

Życzymy myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić. Zdrowia, realizacji swoich pasji i radości w codziennym życiu.

JASEŁKA W KAWNICKIM SANKTUARIUM

>>> 2018-01-08 --> id: 685

Maleńka miłość w żłobie śpi,
Maleńka miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej miłości maleńkiej.


W Święto „Trzech Króli” - 6 stycznia 2018r. w Kościele Parafialnym w Kawnicach młodzi artyści z klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach z ogromnym zaangażowaniem i emocjami, w szczególny sposób odtworzyli betlejemskie sceny. Dziecięca gra była pełna otwartości, szczerości, prostoty i ciepła. Okazało się, że wspaniały występ młodych artystów, śpiew kolęd i pastorałek był również ogromnym przeżyciem dla ich rodziców i zaproszonych gości. Uświadomił wszystkim, że Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny i wyjątkowy. Trzecioklasistów nagrodzono gromkimi brawami.

Dzieci przygotowywały się do zaprezentowania jasełek pod czujnym okiem wychowawczyń – p. U. Lisiewskiej i p. Barbary Robak.


nowsze  nowsze   starsze  starsze