OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


26 maja
Dzień Matki

wychowawcy

maj/czerwiec
Dzień bez przemocy

J. Ryczek

maj
Szkolny Konkurs Recytatorski

J. Kinalska, A.Karczewska-Sieczka

maj
Dzień Książki

J. Kinalska, A.Karczewska-Sieczka

29 maja - 2 czerwca
Dzień Dziecka

Rada Rodziców, Dyrektor, wychowawcy


Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej

J. Grabia

czerwiec
Dzień Rodziny – PIKNIK RODZINNY

H. Paluszkiewicz, P. Tyczkowska, J.Franikowska–Flis, I.Lewandowska, J. Dąbrowska

czerwiec
Zakończenie przedszkola

wg przydziału

23 czerwiec
Zakończenie nauki przez uczniów klas VI

E. Jurga, I.Śmigielska, M. Katulska

23 czerwiec
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16

Dyrektor + wg przydziału + T. Chabros

Aktualności

A

  Znaleziono 608 aktualności
nowsze   starsze


Wspomnienie o Pani Grażynie Kaliskiej…

>>> 2017-05-19 --> id: 612

Z głębokim żalem informujemy, że 17 maja 2017 r. zmarła Pani Grażyna Kaliska. Wieloletni nauczyciel i wychowawca pracujący w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.

Pani Kaliska rozpoczęła swoją drogę zawodową w 1970 r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie. W roku szkolnym 1971/1972 pracowała w szkole w Rogowie Żnińskim, w latach 1972-1979 w Przyjmie, 1972-1981 w Golinie. W Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach została zatrudniona 1 września 1981 r. Uczyła techniki i plastyki. Była wychowawczynią wielu pokoleń młodych ludzi.

Rodzinie Pani Grażyny Kaliskiej w imieniu dyrekcji, czynnych i emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz uczniów i ich rodziców - składamy najszczersze kondolencje.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 maja 2017 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu.

„Statystyka dla smyka…”

>>> 2017-05-19 --> id: 613

19 maja br. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Koninie. Spotkanie zorganizowano w ramach tzw. edukacji statystycznej. W czasie zajęć uczniowie uzyskali szczegółowe informacje o pracy statystyków. Zauważyli, że muszą dużo liczyć... Okazało się, że w swojej codziennej pracy liczą prawie wszystko, zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Sprawdzają również ile domów zostało wybudowanych, ilu ludzi mieszka w blokach, a ilu w domach jednorodzinnych. Zbierają i analizują dane dotyczące ilości zebranych owoców i warzyw, zasianych zbóż, sprzedaży poszczególnych produktów i wiele innych informacji. Dzięki ich pracy możemy dowiedzieć się między innymi ile osób mieszka w poszczególnych miejscowościach, powiecie, województwie, kraju, kontynencie i świecie. Podczas zajęć czwartoklasiści poznali statystyczne dane liczbowe dotyczące województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego, gminy Golina, Kawnic oraz naszej szkoły. Aby uzyskać tak szczegółowe dane, statystycy proszą o informacje inne urzędy i instytucje, ale zdarza się również tak, że sami gromadzą dane. Odwiedzają wówczas domy lub dzwonią do wylosowanych osób i proszą o podanie różnych informacji, np. ile osób mieszka w domu, jaki program oglądają najchętniej, czy w domu mają jakieś zwierzęta, itd. Uczniowie mieli możliwość wirtualnego wcielenia się w role ankieterów w czasie gier, które zamieszczone są na portalu edukacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Przekonali się, że „matematyka jest wszędzie”.

Zajęcia zostały przeprowadzone z inicjatywy p. Małgorzaty Osajda.

WHAT’S FOR BREAKFAST, LUNCH, DINNER? Co na śniadanie, lunch i obiad?

>>> 2017-05-18 --> id: 611

W ramach zajęć z języka angielskiego dzieci z klas drugjch dostały zadanie wykonania projektu pt. „What’s for breakfast, lunch, dinner?”. Drugoklasiści wykazali się niezwykłą kreatywnością. Na ekspozycji można podziwiać prace wykonane różnymi technikami. Uczniowie spisali się na medal! Prace, które wykonali są staranne, perfekcyjne i pełne wyobraźni.
Dzieci wykonując swoje dzieła odpowiadały na pytania projektu:
WHAT’S FOR BREAKFAST?
-cereal and toast.
WHAT’S FOR LUNCH?
-pizza and ice-cream.
WHAT’S FOR DINNER?
-soup and bread.

Zachęcamy do obejrzenia przepięknych prezentacji naszych uczniów, które są wystawione na korytarzu górnym.

Nad realizacją projektu i przygotowaniem ekspozycji czuwała p. Ewa Koper.

NASI UCZNIOWIE PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA-WOLNY OD PALENIA PAPIEROSÓW

>>> 2017-05-18 --> id: 614

W ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, w kwietniu 2017 roku w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach przeprowadzono w klasach Va i Vb konkurs plastyczny pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu – Odział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Koninie, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Powiatowa Stacja Sanitarna – Epidemiologiczna, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Koninie.

Celem konkursu było m.in.:
- poszerzanie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od palenia papierosów i inhalowania e-papierosami,
- kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących,
- zachęcanie do twórczej pracy.

Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji było przygotowanie rebusu o tematyce promującej niepalenie związanego negatywnymi skutkami palenia tytoniu.

Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Na etapie szkolnym komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Ryczek – nauczyciel pedagog szkolny, p. Jadwiga Kinalska – nauczyciel bibliotekarz i p. Anna Karczewska - Sieczka – nauczyciel świetlicy zgodnie z regulaminem, do dalszego etapu wytypowała pracę Wiktorii Szabelskiej z klasy V b.

Po podsumowaniu etapu powiatowego, na 27 złożonych prac nasza uczennica zajęła III miejsce. Będąc laureatką, w dniu 18 maja 2017 roku uczestniczyła wraz z opiekunem w uroczystym wręczeniu nagród ufundowanych przez Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe i PSSE w Zespole Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie. Spotkanie zakończył wykład lekarza - pulmonologa dr S. Górniaka na temat: „Następstwa chorobowe na skutek palenia tytoniu”.

Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była p. Jolanta Ryczek

Wiosna w poezji Danuty Olczak

>>> 2017-05-11 --> id: 610

„Cztery pory roku w poezji Danuty Olczak” – to motyw przewodni spotkania autorskiego z Poetką Ziemi Konińskiej, które w dniu 10 maja zorganizowały p. Jadwiga Kinalska i p. Anna Karczewska-Sieczka. Majowe spotkanie było zamknięciem cyklu czterech spotkań poetyckich.
Poetka, felietonistka, autorka ośmiu tomików poetyckich, zdobywczyni wielu nagród w ogólnopolskich konkursach literackich, opowiadała o swoich przeżyciach i poetyckich pasjach. Przybliżyła początki swojej twórczości i plany na przyszłość. Podczas spotkania pani Olczak nawiązywała dialog z uczniami poprzez stawianie licznych pytań, na które dzieci chętnie odpowiadały. W niezwykle miłej atmosferze, wśród wiosennej dekoracji, poetka zaprezentowała słuchaczom kilka swoich wierszy. Utwory naszego gościa, ze śpiewem ptaków w tle, zaprezentowały również dziewczynki z aktywu bibliotecznego. Interpretacja wierszy oraz przekazywane przez czytających emocje, przeniosły zebranych gości w inny wymiar – świat poezji.

Spotkanie dostarczało wielu wzruszeń, stało się okazją do przemyśleń na temat życia. Dzieci miały również okazję porozmawiania osobiście z poetką oraz otrzymania dedykacji na tomikach wierszy.

Pożegnaliśmy Pana Darka…

>>> 2017-05-05 --> id: 607

4 maja 2017 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe nauczyciela wychowania fizycznego – Pana Dariusz Kuszyńskiego. Pożegnało Go kilkaset osób: rodzina, przedstawiciele władz, druhowie ochotniczych straży pożarnych, czynni i emerytowani współpracownicy ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, koleżanki i koledzy, zaprzyjaźnieni księża, uczniowie i absolwenci kawnickiej podstawówki, a także sąsiedzi i wielu, wielu znajomych. Wspaniałego Człowieka, Nauczyciela, Wychowawcę, Kolegę, Przyjaciela, ... żegnały tłumy.

Pan Dariusz Kuszyński przepracował w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach 29 lat 7 miesięcy 28 dni i na stałe wpisał się w jej historię. Dzięki wspomnieniom pozostanie w naszej pamięci na zawsze…

„Nie doceniamy chwil, aż do czasu kiedy stają się wspomnieniem…”

>>> 2017-05-02 --> id: 606

Pan Dariusz Kuszyński rozpoczął pracę w kawnickiej podstawówce 1 września 1987 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego. W roku 2001 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskując tytuł magistra. Był nauczycielem dyplomowanym. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów był wielokrotnie nagradzany przez dyrektora szkoły i burmistrza. Pan Kuszyński był wychowawcą wielu pokoleń uczniów. Rzetelnie wywiązywał się z powierzonych obowiązków. Promował szkołę w środowisku lokalnym, aktywnie współpracował m.in. ze Strażą, Policją, Kościołem. Pan Darek był lubiany, szanowany i ceniony przez uczniów, rodziców oraz współpracowników. Poczucie humoru i pogoda ducha – sprawiały, że pozostanie w naszej pamięci jako człowiek dobry, wyrozumiały i szanujący innych ludzi.


nowsze  nowsze   starsze  starsze