Aktualności

A

  Znaleziono 633 aktualności
nowsze   starsze


„Kuźnia talentów artystycznych”

>>> 2017-09-08 --> id: 639

Korzystając z zaproszenia pani Stanisławy Jasiczek uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach zorganizowanych na terenie Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie w ramach projektu „Kuźnia talentów – warsztaty dla dzieci w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie”.

Celem spotkań było pobudzenie dzieci do aktywności twórczej i pomoc w odkrywaniu wrodzonych predyspozycji i zdolności, zainteresowanie sztuką, w tym sztuką ludową, a także dostarczenie wiedzy na temat historii naszego regionu. Prowadzący warsztaty przekazywali podstawowe wiadomości o surowcach i technikach ich obróbki. Prezentowali i uczyli praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania rzeźb z gliny, tworzenia obrazu i rysunku oraz innych dziedzin rękodzieła. Inspirowali i zachęcali uczniów do wykorzystywania własnej wyobraźni i pomysłowości przy tworzeniu prac. Uczniowie odwiedzili również Park Ginących Zawodów i Tradycji.

Dziękujemy organizatorom warsztatów za zaproszenie i zorganizowanie spotkania ze wspaniałymi artystami, a przede wszystkim za umożliwienie dzieciom praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności.

„Wesele” czytali uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście…

>>> 2017-09-06 --> id: 637

Tradycją naszej szkoły stało się rozpoczynanie roku szkolnego udziałem w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku wydarzenie to miało szczególne znaczenie, ponieważ autor „Wesela” Stanisław Wyspiański jest patronem naszej szkoły. W środę 6 września we wspólnym czytaniu udział wzięli: dyrekcja szkoły – p. Halina Warzychowska i p. Małgorzata Osajda, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Piotrowska, przedstawiciel Biblioteki Publicznej w Golinie Filia w Kawnicach – p. Monika Paszek oraz nauczyciele i uczniowie kawnickiej podstawówki.

Na wstępie bibliotekarz p. Jadwiga Kinalska – koordynator akcji – odczytała zebranym list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który wraz z Pierwszą Damą objął akcję honorowym patronatem. Następnie przybliżono biografię Stanisława Wyspiańskiego i krótkie streszczenie dramatu. W celu wprowadzenia słuchaczy w nastrój czytanego utworu, uczestnicy spotkania obejrzeli również fragment filmu pt. „Wesele” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Nad oprawą multimedialną tej niezwykłej lekcji języka polskiego i historii czuwała p. Karolina Rzeszotarska.

Czynny udział w projekcie miał być zachętą do zachwytu na doskonałą polszczyzną i pięknem polskiej literatury. Mimo, że utwór nie należy do kanonu lektur w szkole podstawowej, uczniowie słuchali go z wyraźnym zainteresowaniem. Chętnie też włączyli się w czytanie kolejnych scen dramatu. Na koniec uczniowskie zeszyty i niektóre egzemplarze przyniesionych dzieł Wyspiańskiego, opatrzono pieczęcią upamiętniającą tegoroczne Narodowe Czytanie "Wesela" otrzymaną przez szkołę z Kancelarii Prezydenta RP.

Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wśród wielu uczestników tej ogólnopolskiej akcji, można było odnaleźć również naszą szkołę.

Uroczysty powrót do szkolnej rzeczywistości…

>>> 2017-09-04 --> id: 636

Zgodnie z wytycznymi MEN 4 września 2017r. oficjalnie zainaugurowano nowy rok szkolny. Tradycyjnie w naszej społeczności lokalnej dzień rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach przez księdza proboszcza Janusza Tokarczyka. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście, a wśród nich Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie – p. Urszula Furmaniak i Sekretarz Gminy Golina – p. Henryk Bąk, spotkali się w szkolnej sali gimnastycznej.

Pani dyrektor Halina Warzychowska w swym przemówieniu powitała wszystkich zgromadzonych, przypomniała także, że rozpoczynamy pracę w zreformowanej szkole – z sześcioklasowej staliśmy się ośmioklasową szkołą podstawową. Ponadto przedstawiła zmiany kadrowe, w bieżącym roku szkolnym nasze grono zasilą nauczyciele: p. Daniel Kaczan (wychowanie fizyczne), p. Monika Smudzińska (religia), ks. Janusz Tokarczyk (religia), p. Urszula Jeziorna(geografia), p. Joanna Graczyk (fizyka), p. Aneta Nowak (biologia i chemia), p. M. Witkowski (wychowanie fizyczne), p. Paulina Miśkiewicz (wychowanie przedszkolne). W imieniu swoim, Burmistrza Goliny i sekretarza gminy – p. Henryka Bąka głos zabrała także p. Urszula Furmaniak, która dzieciom życzyła sukcesów, wielu przyjaźni, radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom – satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom – radości i dumy ze swoich dzieci.

W czasie apelu pani dyrektor wręczyła uczniom, którzy w sobotę (2 września 2017r.) czynnie wzięli udział w akcji Narodowego Czytania w Bibliotece Miejskiej w Koninie upominki książkowe ufundowane przez prezydenta Konina.

Po części oficjalnej, z życzeniami dobrej i owocnej pracy w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na spotkania z wychowawcami.

Godnie reprezentowali szkołę i opowiadali o Patronie…

>>> 2017-09-04 --> id: 638

Od 1970 roku Szkoła Podstawowa w Kawnicach nosi imię Stanisława Wyspiańskiego. Dzięki temu otrzymaliśmy zaproszenie wzięcia czynnego udziału w akcji „Narodowe Czytanie” prowadzonej na terenie Konina przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, przedstawicielami rady pedagogicznej i panią dyrektor Haliną Warzychowską wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym, które miało miejsce 2 września 2017r. w Koninie.

Po wysłuchaniu treści okolicznościowego list prezydenta RP Andrzeja Dudy, wykładu pani Wiesławy Kozłowskiej z PWSZ w Koninie na temat życia i twórczości Wyspiańskiego i obejrzeniu ludowych układów tanecznych zespołu „Uśmiech” z Liśca Wielkiego zebrani zapoznali się z  fragmentami „Wesela”. Wśród czytających znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, m.in. burmistrz Goliny - pana Mirosław Durczyński. Następnie przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach - Laura Śmigielska i nauczycielka pani Irena Śmigielska przedstawiły informacje na temat obchodów Dnia Patrona organizowanych corocznie około 15 stycznia w szkole. Wydarzenia związane z obchodami Dnia Patrona dokumentowane są w kronice szkolnej i od kilku lat bogato opatrzone zdjęciami publikowane na stronie internetowej szkoły.

Przedstawiciele uczniów uczestniczący w spotkaniu w MBP w Koninie otrzymali w nagrodę egzemplarze dramatu Wyspiańskiego ufundowane przez Prezydenta miasta.

DOWÓZ UCZNIÓW

>>> 2017-09-01 --> id: 635

4 września 2017 r. autobus szkolny będzie jeździł według poniższego rozkładu:

DOWÓZ na godz. 8.00 – do KOŚCIOŁA
Rosocha – 7.30
Głodowo – 7.35
Kawnice za torami – 7.45

Kraśnica – 7.10
Węglewski Holendry – 7.15
Kolno – 7.25

ROZWÓZ ze szkoły ok. godz. 10.00.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od wtorku (5 września br.) zostanie podany w późniejszym terminie, dzieci otrzymają plan przywozów i rozwozów podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

>>> 2017-08-28 --> id: 634

4 września 2017r. (poniedziałek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18.

Porządek:
- godz. 8.00MSZA ŚWIĘTA
- godz. 9.00SPOTKANIE W SZKOLE

Rozkład jazdy autobusu szkolnego zostanie podany w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy, że 1 września br. (piątek) to dzień adaptacyjny w oddziałach przedszkolnych.

Dłuższe wakacje…

>>> 2017-08-12 --> id: 633

W nadchodzącym roku szkolnym 1 września wypada w piątek. Uczniowie przychodzą do szkoły w poniedziałek 4 września 2017 r. zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w którym czytamy „W szkołach … zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września”.

Szczegóły dotyczące uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/18 zostaną podane w terminie późniejszym.


nowsze  nowsze   starsze  starsze