OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


27 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

p. H. Warzychowska, p. M. Osajda, p. M. Katulska, SU

Aktualności

A

  Znaleziono 283 aktualności
nowsze   starsze


O bezpieczeństwie zawsze warto rozmawiać

>>> Dodano: 2014-09-17

W dniu 15 września zorganizowano spotkanie dzieci uczęszczających do naszej szkoły z przedstawicielami policji. Dzięki współpracy z dzielnicowym starszym aspirantem panem Błażejem Borowcem gościliśmy w murach naszej szkoły sierżanta sztabowego panią Katarzynę Kotońską i aspiranta pana Marka Walczaka oraz jego niezwykłego partnera– wspaniałego psa tropiącego.

Podczas krótkiej pogadanki przypomniano zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, omówiono również zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać w drodze do i ze szkoły. Pani sierżant starała się uwrażliwić dzieci na wszelkie przejawy przemocy i agresji. Przewodnik psa, p. Walczak przybliżył zgromadzonym zasady współpracy ze swoim partnerem . Uwieńczeniem spotkania była możliwość obserwacji w akcji policyjnego psa tropiącego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, że znaleźli czas na spotkanie z nami. Zapraszamy częściej.

„Trylogię” czytali nie tylko 6 września

>>> Dodano: 2014-09-17

W związku z ogłoszeniem przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego dnia 6 września dniem Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się do tej akcji. W dniu 5 września na trzech godzinach lekcyjnych uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych czytali i słuchali fragmentów „Potopu”. Zapoznali się z pojęciem trylogia, poznali tytuły poszczególnych części oraz ich streszczenia. Archaiczny język powieści zmuszał nauczycieli do tłumaczenia sensu niektórych wyrazów czy zdań. Mimo tego znaleźli się miłośnicy książek i historii, którzy naprawdę zainteresowali się „Trylogią”. W kolejnych dniach powieść Sienkiewicza czytali uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej. Pozostaje mieć nadzieję, że jeśli nie teraz, to w przyszłości niektórzy przeczytają wielkie dzieło naszego noblisty.

Na koniec dzieci mogły też zobaczyć zdjęcia z filmu „Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana ukazujące obrazy z wysłuchanych wcześniej fragmentów lektury Sienkiewicza.

Każdy z uczestników akcji mógł zdobyć okolicznościowy stempel, który nasza szkoła otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP.

III Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski

>>> Dodano: 2014-09-13

W pierwszych dniach września uczniowie z kl. III – VI wzięli udział w III Międzynarodowym Plenerze Malarsko – Rzeźbiarskim „Park ginących zawodów i tradycji”.

Plener zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja” w Węglewie.


Projekt miał na celu m. in.:
- kreowanie i wdrażanie ciekawych postaw artystycznych,
- propagowanie dużej formy rzeźbiarskiej,
- promowanie twórczości artystycznej,
- prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego,
- przypomnienie historii ginącego rzemiosła, tradycji, obrzędów i zwyczajów.

W czasie trwania pleneru rzeźbiono w drewnie, glinie i kamieniu oraz malowano zabytki naszej małej ojczyzny – ZIEMI GOLIŃSKIEJ.

Warsztaty dla uczniów prowadzili uczestnicy pleneru – artyści. Podczas spotkań z młodzieżą rzeźbiarze prezentowali trudną technikę rzeźbiarską nie tylko dłutem ale i pilarką. Uczniowie chętnie obserwowali prezentowane formy sztuki i rozmawiali z artystami, ale najwięcej emocji wyzwoliły zajęcia praktyczne pozwalające wykazać się posiadanymi zdolnościami i umiejętnościami.

Komisarzem pleneru była p. Stanisława Jasiczek.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i życzymy realizacji założonych przez Stowarzyszenie „Tradycja” celów.

Inauguracja roku szkolnego 2014/15

>>> Dodano: 2014-09-01

1 września to data szczególna w życiu Polaków – z jednej strony jest to dzień rozpoczęcia roku szkolnego, a z drugiej przypomina o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju – o wybuchu drugiej wojny światowej.

We wrześniu wszyscy uczniowie wracają do szkoły. Jedni bardzo chętnie, drudzy trochę mniej. Jest to dla nich kolejny rok dający szansę na rozwijanie własnych zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, pozwalający również na kontynuację dotychczasowych zadań.

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza święta, po której wszyscy udali się do szkoły, gdzie o godz. 9.00 rozpoczął się apel. Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przypomnieniem najważniejszych informacji związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała pani dyrektor Halina Warzychowska, która życzyła uczniom spokojnej i owocnej pracy oraz wielu sukcesów w roku szkolnym 2014/15. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła również ważną rolę, jaką odgrywa edukacja w życiu każdego człowieka. Następnie wszyscy odśpiewali hymn szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Powodzenia!

Stypendium szkolne i dofinansowanie do zakupu podręczników

>>> Dodano: 2014-08-31

Wraz z nowym rokiem szkolnym rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) w bieżącym roku szkolnym programem objęci są między innymi uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II – III i klasie VI. W roku szkolnym 2014/15 z „wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy w dniu 1 września 2014 r. otrzymają rządowy podręcznik.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
- kl. II – III – do kwoty 225 zł,
- kl. VI – do kwoty – 325 zł.

INFORMACJA
Obowiązujące wzory wniosków są dostępne dla rodziców i uczniów:
- w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach,
- w ZEAS w Golinie.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do ZEAS w Golinie, tel. (63) 2493627.


nowsze  nowsze   starsze  starsze