OgłoszeniaImprezy i uroczystości szkolne


27 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

p. H. Warzychowska, p. M. Osajda, p. M. Katulska, SU

Aktualności

A

  Znaleziono 280 aktualności
nowsze   starsze


Inauguracja roku szkolnego 2014/15

>>> Dodano: 2014-09-01

1 września to data szczególna w życiu Polaków – z jednej strony jest to dzień rozpoczęcia roku szkolnego, a z drugiej przypomina o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju – o wybuchu drugiej wojny światowej.

We wrześniu wszyscy uczniowie wracają do szkoły. Jedni bardzo chętnie, drudzy trochę mniej. Jest to dla nich kolejny rok dający szansę na rozwijanie własnych zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, pozwalający również na kontynuację dotychczasowych zadań.

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza święta, po której wszyscy udali się do szkoły, gdzie o godz. 9.00 rozpoczął się apel. Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przypomnieniem najważniejszych informacji związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała pani dyrektor Halina Warzychowska, która życzyła uczniom spokojnej i owocnej pracy oraz wielu sukcesów w roku szkolnym 2014/15. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła również ważną rolę, jaką odgrywa edukacja w życiu każdego człowieka. Następnie wszyscy odśpiewali hymn szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Powodzenia!

Stypendium szkolne i dofinansowanie do zakupu podręczników

>>> Dodano: 2014-08-31

Wraz z nowym rokiem szkolnym rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) w bieżącym roku szkolnym programem objęci są między innymi uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II – III i klasie VI. W roku szkolnym 2014/15 z „wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy w dniu 1 września 2014 r. otrzymają rządowy podręcznik.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
- kl. II – III – do kwoty 225 zł,
- kl. VI – do kwoty – 325 zł.

INFORMACJA
Obowiązujące wzory wniosków są dostępne dla rodziców i uczniów:
- w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach,
- w ZEAS w Golinie.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do ZEAS w Golinie, tel. (63) 2493627.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

>>> Dodano: 2014-08-29

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 odbędzie się w dniu 1 września 2014 r.


Porządek uroczystości:
- godz. 8.00 – MASZA ŚWIĘTA
- godz. 9.00 – SPOTKANIE W  SZKOLE


Dowóz uczniów:
- Rosocha – 6.55
- Głodowo – 7.03
- Głodowo (piaski) – 7.10
- Kawnice (tory) – 7.13
-Kawnice-Kolonia – 7.18
- Kolno – 7.23
- Węglewskie Holendry – 7.28
- Kraśnica – 7.40

Pożegnanie absolwentów

>>> Dodano: 2014-07-02

W bieżącym roku absolwentami Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach zostało 34 uczniów.

Jedenaścioro z nich ukończyło szkołę z wyróżnieniem, uczniowie ci otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne.

Średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania wypracowali: Julia Marciniak (5,6), Klaudiusz Fabiszak (5,4), Tomasz Wojaczyk (5,4), Maciej Kwitowski (5,1), Aleksandra Janisz (5,0), Antoni Łagowski (5,0), Natalia Majewska (4,9), Karlitos Perliński (4,9), Piotr Ciepliński (4,8), Zuzanna Szykowna (4,8), Sara Topolska (4,8).

Ponadto czworo szóstoklasistów ( Ignacy Leśkiewicz, Katarzyna Przygoda, Sara TopolskaAdrian Pawlaczyk) otrzymało ufundowane przez Burmistrza Goliny nagrody za osiągnięcia sportowe.

Dzięki hojności Rady Rodziców uczniowie otrzymali jeszcze inne liczne nagrody książkowe, m.in. za 100% frekwencję, reprezentowanie szkoły w licznych konkursach i poczcie sztandarowym, pracę na rzecz szkoły i klasy, szczególne zainteresowanie muzyką i historią, pracę w aktywie bibliotecznym oraz promowanie czytelnictwa wśród koleżanek i kolegów.

Pani dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyła również wszystkim pozostałym uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły rodzicom – podziękowania.

W imieniu rodziców szóstoklasistów p. Joanna Janisz podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w edukację dzieci, za opiekę i zapewnienie bezpieczeństwa oraz stworzenie właściwych warunków do wszechstronnego ich rozwoju.

Podczas uroczystości, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Janisz, Zuzanna Szykowna i Tomasz Wojaczyk uroczyście przekazał Sztandar Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach swoim młodszym kolegom: Katarzynie Szabelskiej, Julii Wardęckiej i Wiktorowi Lonc.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani w sali mogli obejrzeć wspaniały pokaz umiejętności tanecznych, recytatorskich, wokalnych i instrumentalnych oraz aktorskich szóstoklasistów.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/14

>>> Dodano: 2014-06-30

Zakończenie roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna. To dzień, w którym należy podsumować dziesięć miesięcy nauki, a jednocześnie rozpoczyna on okres dwumiesięcznej rozrywki i beztroski. 27 czerwca był ostatnim przed wakacjami dniem roku szkolnego 2013/14.

Tradycyjnie całoroczną pracę podsumowała w czasie uroczystego apelu pani dyrektor Halina Warzychowska.

W czasie spotkania wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wśród nagrodzonych byli wzorowi uczniowie, najlepsi czytelnicy, sportowcy, także działający w Samorządzie Uczniowskim oraz bezinteresownie angażujący się w prace na rzecz szkoły. Wręczone zostały również nagrody za 100% frekwencję.

Pani Dyrektor podziękowała rodzicom i przyjaciołom szkoły za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć, dzieciom życzyła dalszych sukcesów w nauce, a także zasłużonego, wspaniałego wypoczynku podczas wakacji.

Następnie podziękowania za trud wychowawczy, gratulacje wszystkim nagrodzonym i wakacyjne życzenia przekazali obecni na uroczystości: Burmistrz Goliny – p. Tadeusz Piotr Nowicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie – p. Anna Kapturska, ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski i Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Iwona Kopeć - Maślińska.

Na zakończenie odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy rozdali świadectwa pozostałym uczniom i przypomnieli o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym.

Wszystkim życzymy słonecznych, atrakcyjnych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia 1 września!


nowsze  nowsze   starsze  starsze